Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Statsvetenskapliga institutionen vill förstärka forskargruppen med en doktorand. Tillträde den 12 augusti, eller enligt överenskommelse.

Doktoranden antas till ett projekt om människohandel i Asien, i samarbete med Umeå universitets företagsforskarskola och två ideella organisationer, Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Erikshjälpen. Syftet med projektet är att genom empiriska studier utforska lokala förståelser och erfarenheter av människohandel i Asien, och därmed bidra till ny kunskap om människohandelns lokala dynamik. Denna kunskap är viktigt för att föra forskningen på området framåt, men också för att mer effektivt kunna förebygga och minska människohandel. Genom samarbetet med ideella organisationer som arbetar mot människohandel kommer doktoranden ha unika förutsättningar för att samla in material i lokala kontexter, vilket ger goda möjligheter att analysera hur åtgärder mot människohandel tas emot lokalt, vad som fungerar och inte, och varför.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du, att vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en eller flera externa organisationer. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos en eller flera externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Anställningen
En anställning som doktorand inom forskarutbildningen omfattar fyra års helfinansierade studier på heltid men kan förlängas som mest med ytterligare ett år för undervisnings- eller andra institutionsuppgifter. Närmare uppgifter om institutionens forskarutbildning i statsvetenskap, inklusive dess allmänna studieplan, finns på: https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Doktorandanställningen kommer att finansieras av Umeå universitets företagsforskarskola i samarbete med två ideella organisationer, Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Erikshjälpen.

Behörighet
För att vara behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier. Har du i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper förklaras du också behörig att antas till forskarutbildningen.

Kompetenskrav
Din kompetens bedöms på basis av lämplighet för forskarutbildningen. I denna bedömning ingår förmåga att tillgodogöra dig forskarutbildning, tidigare studieresultat samt kvalitet på inskickade uppsatser samt avhandlingsskissen.

Bedömningen av din lämplighet för utbildningen grundas vidare på din analytiska förmåga, kommunikativa förmåga (skriftligt och muntligt), kritiska förmåga, självständighet och förmåga att utföra prestationer inom givna tidsramar. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Erfarenhet av att arbeta i samarbeten där olika typer av organisationer och aktörer ingår är starkt meriterande. Meriterande är också lämplighet för det aktuella projektet, samt dokumenterad förmåga både att arbeta i grupp och att självständigt genomföra arbetsuppgifter.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Till en fullständig ansökan ska bifogas/laddas upp:

 • personligt brev
 • preliminär avhandlingsskiss om 3-5 sidor med en diskussion om möjligt problem, syfte, teori och empiri
 • CV/meritförteckning
 • kopior av betyg och examensbevis
 • minst en (men högst tre) uppsatser/examensarbeten (C- och magister/masteruppsats), författade på engelska eller svenska.
 • kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner, alternativt högst två referensbrev
 • eventuella övriga meriter du vill åberopa

Som ett led i att verka för en jämn könsfördelning inom doktorandgruppen ser vi gärna manliga sökanden.

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Om Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 60 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/. Formalia för ansökan framgår av denna annons, men eventuella frågor kan också ställas till projektledarna via e-post till elisabeth.olivius@umu.se och malin.wimelius@umu.se.

Frågor rörande anställningen och utbildningen kan också ställas till forskarutbildningsansvarig Torbjörn Bergman,  torbjorn.bergman@umu.se, eller prefekt Magnus Blomgren, magnus.blomgren@umu.se. Frågor om företagsforskarskolan kan ställas till anna.linusson@umu.se

Välkommen med din ansökan innan sista ansökningsdag 2019-05-20.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-609-19
Kontakt
 • Magnus Blomgren, prefekt, magnus.blomgren@umu.se, 090-786 61 71
 • Elisabeth Olivius, docent,elisabeth.olivius@umu.se, 090-786 51 64
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-05-20

Wróć do ofert pracy