Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vi söker en doktorand i kemi som kommer att ingå i ett projekt benämnt: Lignocellulose and Crustacean Chitin - from fractionation to building blocks for WWSC industry 2.0, där vi ämnar att syntetisera, karaktärisera samt utforska olika applikationer av helt nya typer av kemikalier och kompositer som kombinerar cellulosa eller lignin med kitin/kitosan. Sista ansökningsdag är 2019-04-15.

Om projektet
Projektet bidrar till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle och dess energisystem eftersom teknikerna som utvecklas här ämnar att ersätta fossila resurser med förnybara molekyler från naturen. En stor utmaning vid förädling av biomassa till värdefulla kemiska substanser och energibärande molekyler är svårigheten att lösa upp ett flertal av biomakromolekylerna eftersom de ofta inte är lösliga i varken molekylära organiska lösningsmedel eller vatten. Att ett flertal joniska vätskor och eutekter kan lösa upp naturens molekyler – cellulosa, lignin eller hela trädet – är spännande och möjliggör omställningen av vårt energisystem till en hållbar, cyklisk ekonomi.

Utöver raffinering av biomakromolekyler vill vi koppla in koldioxid till strukturerna via kemiska reaktioner. Drömmen är att koldioxid i framtiden ska betraktas som en resurs och inte som ett avfall. Om vi kan producera drivmedel, förpackningsmaterial och andra förnödenheter mer effektivt samt ersätta fossila råmaterial med naturens råvaror, blir en omställning till ett grönt och hållbart samhälle möjligt.

Arbetsuppgifter
Doktorandanställningen ingår i ett forskningsprojekt där vi kommer att utveckla nya joniska vätskebaserade teknologier för upplösning och omvandling av lignocellulosa samt kitin från den marina faunan. Målsättningen är att omvandla dessa resurser till värdefulla kemikalier samt generell fraktionering och förädling av biomassa. Arbetet inkluderar organisk syntes, karaktärisering av de syntetiserade materialen med olika tekniker (t.ex. NMR-spektroskopi, gaskromatografi, DSC-termoanalys, termogravimetrisk analys, Karl Fischer titrering mm.). Vidare är målsättningen att förstå mekanismerna bakom biomassaupplösning men även koldioxid samt deras kemiska omvandling, främst i eutektiska blandningar och joniska saltlösningar.

Den sökande ska till att börja med studera upplösning och förädling av biomassa, karaktärisera de erhållna materialens egenskaper och studera deras lämplighet för olika praktiska tillämpningar (tex. kompositer, kemikalier). I synnerhet eftersträvar man att hitta nya sätt att kombinera biopolymererenas (cellulosa, lignin, kitin, kitosan) beståndsdelar och försöka hitta nya synergier för dessa material. Laboratoriet erbjuder tillgång till en utmärkt forskningsinfrastruktur inom KBC - Kemiskt Biologiskt Centrum (www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/) med tillgång till utrustning för kemisk syntes, högtrycksreaktorer, kromatografiska analysinstrument och fastfas-/vätske-NMR. Arbetet kommer att utföras i en tvärvetenskaplig miljö.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi, kemiteknik eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Utbildning och/eller erfarenhet inom processkemi, teknisk kemi, organisk syntetisk kemi, kemiingenjörsvetenskap och/eller materialvetenskap krävs.

Du ska ha ett stort intresse för området kemiteknik / teknisk kemi och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Du bör vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet. Tidigare praktisk erfarenhet om arbetet i ett kemiskt laboratorium är önskvärt.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En fullständig ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska innehålla följande:

  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen, dina skäl att söka utbildningsplatsen, och dina kontaktuppgifter
  • CV
  • En kopia av godkänt kandidat- (om tillgänglig) och masterexamensarbete och eventuella andra forskningspublikationer
  • Styrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och eventuella andra intyg
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är den 2019-04-15.

Närmare upplysningar lämnas av Professor Jyri-Pekka Mikkola, tfn: 070-6200371, e-post: jyri-pekka.mikkola@umu.se

Om oss
För information om institutionen, se: www.umu.se/kemiska-institutionen och om institutionens forskarutbildning, se: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-449-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Wróć do ofert pracy