Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning:

Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi utlyser en anställning som postdoktor i kognitiv neurovetenskap om åldrande vid Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI, www.ufbi.umu.se) och vid Wallenbergs Centrum för Molekylärmedicin (WCMM, www.wcmm.umu.se/english/) i samarbete med Stat4Reg Lab (www.stat4reg.se). UFBI är ett tvärvetenskapligt forskningscenter där funktionell och strukturell hjärnbildning används för att belysa flera grundläggande vetenskapliga och kliniska forskningsfrågor. WCMM bedriver forskning inom ett flertal medicinska arenor, inklusive cancer, infektionssjukdomar och sjukdomar i nervsystemet. Stat4Reg är ett forskningslaboratorium där statistiska metoder för analys av storskaliga databaser utvecklas. Den nuvarande positionen kommer att handledas gemensamt av Alireza Salami (UFBI, WCMM) och Xavier de Luna (Stat4Reg).

Vi, liksom andra forskargrupper, har tidigare fastställt att det finns åldersrelaterade skillnader i funktionella kopplingar mellan distala hjärnregioner med hjälp av funktionell magnetisk resonansavbildning (fMRI) under vila. De flesta av de tidigare studierna baseras dock på tvärsnittsdata som kan leda till en förvrängd uppskattning av graden åldersrelaterade förändringar. Vidare kan individuella skillnader i funktionell konnektivitet vid vila bero på individuella skillnader i dopaminergisk neurotransmission. Det främsta syftet med det aktuella projektet är att med hjälp av longitudinella data ytterligare undersöka åldersrelaterade förändringar i funktionell arkitektur av den vilande hjärnan och samband med kognitiv minskning med åldrande. Det sekundära syftet är att bedöma bidragsgraden av dopaminergisk neurotransmission, skattat med dopamin D1-receptorbindning med positronemissionstomografi (PET), vid funktionell konnektivitet vid vila, och kognition över det vuxna livet. Arbetet innefattar analyser av existerande unika longitudinella data (BETULA-projektet), men involverar också engagemang i en pågående datainsamling (DYNAMIC-projektet). Det finns också möjlighet att handleda en doktorand.

Kvalifikationer:

Vi letar efter mycket motiverade kandidater med erfarenhet av utveckling av relevant statistisk metodologi samt praktisk erfarenhet av de senaste MR-teknikerna för att studera funktionell konnektivitet. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga färdigheter. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen inom tre år före ansökningstiden. Sökanden ska vara skicklig i kognitiv neurovetenskap, datorintensiva statistiska metoder, och vetenskaplig kommunikation på engelska, både muntligt och skriftligt. Sökande med erfarenhet av att utveckla metoder för funktionell hjärnavbildning, företrädesvis (viloläge) fMRI, kommer att prioriteras. Sökanden ska kunna arbeta självständigt såväl som i en forskargrupp. Stor vikt läggs vid den sökandens personliga lämplighet för anställningen.

Ansökan ska innehålla:

  1. Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt en motivering varför du ansöker om anställning som postdoktor (ca en A4).

  2. Ett curriculum vitae med information om utbildning (inklusive certifierad kopia av doktorsexamen) samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar, teknisk expertis, publikationslista samt namn och kontaktuppgifter för två referenser.

För mer information kontakta Dr. Alireza Salami, e-post: alireza.salami@umu.se, Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå universitet.

Anställningen är i två år.
Startdatum: 1 april 2019, eller enligt överenskommelse

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-361-19
Kontakt
  • Dr. Alireza Salami, alireza.salami@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-03-22

Wróć do ofert pracy