Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en projektassistent för arbete vid databasen SEAD inom ramen för forskningsinfrastrukturprojektet VISEAD. Anställningen omfattar 12 månader (100%). 

Projektbeskrivning
Anställningen finansieras inom ramen för ett forskningsinfrastrukturprojekt med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond (http://visead.se/). Projektet är ett samarbete mellan Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) i Umeå, Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms universitet och Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi (VDL), Geologiska institutionen vid Lunds universitet (www.archlab.se). Anställningen fokuserar i första hand på samarbete med AFL och digitalisering av data från isotops- och (lipid-) organiska biomarkersanalys från arkeologiska kontexter. 

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att omfatta följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

 1. Fortsättning av systematisk översyn av analoga och digitala data för isotopanalys och organiska biomarkers/lipidanalys lagrade hos AFL.
 2. Vidareutveckling och dokumentation av processer för insamling och digitalisering av detta material enligt SEAD-databasens ramverk.
 3. Analys och dokumentation av behoven hos AFL avseende datainmatning, online-gränssnitt samt medverkan i utveckling och testning av nya verktyg.
 4. Inledande digitaliseringstester och insamling av utvalda delar av aktuella arkiv (pilotstudier) med syfte att skapa en modell för fortsatt datainmatning.
 5. Arbete med projektets webb och annan dokumentation inom projektet.

Du kommer även att sammanställa och ta fram material för rapporter och forskningspublikationer inom projektet. Arbetet är stationerat i Umeå men flera resor av varierande längd till Stockholm och eventuellt Lund kommer att ingå (troligtvis max 1 vecka/resa).

Kompetenskrav:

 • Lägst kandidatexamen i arkeologi, miljöarkeologi, kvartärgeologi eller annat relevant ämne som innebär erfarenhet av arkeologi och relevanta naturvetenskapliga ämnen.
 • Genomförd kurs, eller kurser, på avancerad nivå (Magister eller Master) i miljöarkeologi, kvartärgeologi, arkeologi eller annat relevant ämne,  eller dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet.
 • Mycket god förmåga att läsa, skriva och kommunicera på svenska och engelska.
 • Kompetent användare av MS Office (särskilt Excel), och erfarenhet av att arbeta med kalkylblad och databaser.
 • En vilja att lära sig ny och obekant mjukvara.
 • En förmåga att effektivt mata in data i specialutformade gränssnitt och kalkylblad eller datatabeller samt hantera eventuella problem som uppstår i samband med detta.
 • En förmåga att utvärdera data med avseende på tillförlitlighet och representativitet.
 • Förmåga att kommunicera effektivt med dataproducenter och anpassa sig till variationer i tillgänglighet och typ av samarbetspartners och arbetsplatser.
 • Noggrannhet och förståelse för vikten av korrekta och exakta datainmatningar såväl som deadlines och leveranskrav.
 • Förmåga att både arbeta självständigt och som del i en projektgrupp bestående av 4-8 personer och förmåga att genomföra presentationer och interagera vid möten med upp till 15 deltagare (på engelska och svenska).

Övriga önskvärda kvalifikationer:

 • Erfarenhet av arbete med minst en av de datatyper som hanteras av de medverkande laboratorierna (se ovan).
 • Tidigare erfarenhet av arbete med databaser (design, normalisering, SQL)
 • Erfarenhet av mjukvarutestning och dokumentation i samband med detta.
 • Förmåga att söka och extrahera relevant information från internet eller publikationer.
 • Erfarenhet av/kunskap om PostgreSQL, scripting i Python eller VBA.
 • Erfarenhet av att tyda bristfälligt dokumenterade resultat och obskyra arkivformat

Ansökan
Till ansökan skall bifogas:

(1) Ett personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen, redogör för sina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för arbetsuppgifterna (1-2 sidor).
(2) En meritförteckning (Curriculum Vitae) med komplett lista över examensarbeten och eventuella publikationer, och kopior av examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg.
(3) En lista med 2 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter. 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 30 november 2018. 

Övriga upplysningar
Anställningen är på 100% i ett (1) år med tillträde 1 mars 2019 eller enligt överenskommelse.

Du kommer att arbeta under handledning av projektledaren, Philip Buckland, men också själv aktivt konsultera och rådfråga experterna vid AFL samt utvecklarna inom SEAD-infrastrukturen hos Humlab i Umeå. All projektdokumentation kommer att ske på engelska och forskningsmiljön vid Miljöarkeologiska laboratoriet omfattar både svenska och engelska. De aktuella arkiven omfattar data både på engelska och svenska.

Arbetet förutsätter att du är närvarande vid det Miljöarkeologiska laboratoriet under hela anställningstiden. Behov kan finnas av att representera VISEAD-projektet vid nationella och internationella konferenser och tillsammans med andra projektdeltagare ta fram presentationsmaterial till dessa. Det förutsätts att du på eget initiativ tar del av aktuell forskning som har relevans för projektet.  

Vid institutionen finns för närvarande fler manliga än kvinnliga lärare och forskare, och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare för SEAD Philip Buckland (090-786 5292 eller e-post philip.buckland@umu.se)  eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ). 

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1784-18
Kontakt
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
 • Philip Buckland, föreståndare för SEAD, 090-786 52 92, philip.buckland@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Wróć do ofert pracy