Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Karaktärisering och termisk behandling av rötslam

Doktorandprojektets huvudfokus är att undersöka termisk förbehandling av avloppsslam och hur denna process kan optimeras för att öka resursåtervinning och framställa nya användbara material. Doktorandanställningen är en del av Umeå universitets Företagsforskarskola som syftar till att öka samverkan mellan Umeå universitet, företag och offentliga organisationer. Sista ansökningsdag 2018-08-06.

Arbetsuppgifter
Projektet bygger på samverkan mellan Umeå universitet och Vatten och avfallskompetens i Norr (VAKIN). Forskningen är inriktad mot termisk förbehandling och karaktärisering av organisk och oorganisk sammansättning av rötat avloppsslam. Målet är att utvärdera hur avloppsslam ska hanteras för att att dels kunna optimera resursåtervinning av framförallt fosfor och dels utveckla potentiella nya produkter avsedda för vattenrening. Aktuella processer är dels hydro-termisk karbonisering (HTC) och olika typer av förbränningsförsök. I forskningen kommer infrastruktur vid Kemiska institutionen och Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-labb) att användas vilket innebär en god tillgång till all nödvändig instrumentering.

Forskning inom området har betydelse för VA-branschen då hanteringen av det rötade slammet i dagsläget inte är optimerat.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du att, vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Sökande bör ha en universitetsutbildning inom bioresursteknik, kemiteknik, kemi, bioteknik, eller ett motsvarande område. Erfarenhet från VA-branschen är meriterande. Det är viktigt att ha god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Språkkunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk är meriterande men ej ett krav.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också tre månaders praktik hos extern part och kan även innebära undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%). Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid övrigt godkänt deltidsarbete vid institutionen. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen, dina skäl att söka utbildningsplatsen, och dina kontaktuppgifter
  • Ett CV, inklusive förteckning över kandidat- och/eller master-examensarbete och ev forskningspublikationer
  • Styrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • Elektronisk kopia av examensarbete (kandidat- och/eller master-examensarbete)
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2018-08-06.

Närmare upplysningar
lämnas av Jerker Fick, e-post jerker.fick@chem.umu.se. Telefon 070-2616556 eller 090-786 9324.

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida http://www.teknat.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-kontaktpersoner/kemi/.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1172-18
Kontakt
  • Jerker Fick, 090-7869324
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-06

Wróć do ofert pracy