Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer information, besök gärna: http://www.kultmed.umu.se/

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som universitetslektor i konst- och bildvetenskap 50%. 

Beskrivning och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination och forskning. Anställningen avser i huvudsak undervisning på A-nivå i konst- och bildvetenskap. Samtliga kurser är helt nätbaserade utan några fysiska träffar. Sedvanlig kursadministration ingår i tjänsten liksom kursutvecklingsarbete. En femtedel av anställningens omfattning utgörs av kompetensutvecklingstid.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet dels har  avlagt doktorsexamen i konstvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Goda kunskaper i svenska, eller annat skandinaviskt språk, är ett krav, liksom att kunna undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad , beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter.

Se Umeå universitets anställningsordning

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges särskild vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Särskild vikt fästs vid dokumenterad kunskap och erfarenhet av undervisning inom konstvetenskap och visuella studier under modern tid, dvs. från impressionismen till idag.

Stor vikt fästs vid erfarenhet av nätundervisning eftersom kurser i konst- och bildvetenskap ges via internet utan fysiska träffar.

Stor vikt fästs också vid erfarenhet av kursansvar och färdighet att självständigt planera, genomföra och utvärdera nätburna kurser som ges via lärplattform.

Vikt fästs också vid erfarenheter av konstkritik eller andra former av att skriva om samtidskonst.

Övrigt
Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Ansökan
Tillträde: 2018-08-01 eller enligt överenskommelse

Ansökan ska göras senast 2018-05-11 via e-rekryteringssystemet. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anställningsanvisning (OBS! gällande annonser fr o m 2018-04-11).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-719-18
Kontakt
 • Karin Ljuslinder, 090-7867948
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-04-18
Sista ansökningsdag 2018-05-11

Wróć do ofert pracy