Umeå University, Faculty of medicine

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Placeringen för tjänsten är Institutionen för strålningsvetenskaper. Du kommer också att tillhöra Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning (wcmm.umu.se). Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Inom WCMM kommer lokala och nationella nätverk att utvecklas, där doktorander bereds goda möjligheter att utbildas och interagera med anställda inom den egna och andra forskargrupper.

Beskrivning av projektet

Bukspottkörtelcancer har en mycket hög dödlighet och i dagsläget finns inga effektiva behandlingsmetoder att tillgå. Unikt för sjukdomen är det uttalade fibrotiska stroma som omger tumörcellerna. Tumörstromat består av ett extracellulärmatrix (ECM) och fibroblaster som tillsammans förser cancercellerna med viktiga signaler som reglerar tumörtillväxten. Detta gör tumörstromat intressant ur ett behandlingsperspektiv, men avsaknaden av kunskap om stromats komplexitet har försvårat utvecklingen av läkemedel som angriper tumörstromat. I detta projekt kommer därför tumörstromats sammansättning och heterogena funktionalitet att studeras. Med ny vävnadsbaserad RNA-sekvenseringsteknik kommer unika subpopulationer av fibroblaster att identifieras. Den funktionella rollen för olika subtyper av fibroblaster kommer sedan att undersökas i musmodell och i en tredimensionell organoidplattform där både cancerceller och fibroblaster finns representerade. Inhibitorer mot specifika subtyper av fibroblaster som gynnar cancertillväxt och påverkar terapiresistensutvecklingen kommer sedan att utvecklas och utprövas. Projektets övergripande syfte är att identifiera och utforska viktiga interaktioner mellan cancerceller och omgivande fibroblaster, samt att utveckla nya terapeutiska strategier som angriper tumörsjukdomen genom att selektivt blockera dessa interaktioner.

Kompetenskrav

Grundläggande behörighet har den som genomgått grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng (hp) inklusive 60 hp på avancerad nivå eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin eller cell-/molekylärbiologi, samt ha erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling, däribland erfarenhet av grundläggande biokemiska analysmetoder.

Praktisk erfarenhet av cellodling och djurförsök är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att samverka inom en forskargrupp.

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs goda språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp.

Upplysningar

Biträdande lektor Daniel Öhlund, Institutionen för strålningsvetenskaper/Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin, Umeå Universitet, 901 87 Umeå, Sverige eller via e-post daniel.ohlund@umu.se

 Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. ett personligt följebrev med beskrivning av din forskningserfarenhet, ditt forskningsintresse och varför du är lämpad för forskarutbildningsplatsen,
  2. en meritförteckning som inkluderar examina och tidigare anställningar,
  3. styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg,
  4. kopior på examensarbete och eventuella publikationer,
  5. kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-02-16.

Tillträdesdag:

Efter övererenskommelse                                                                                    

Löneplacering:

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Övrig information

http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorandhandboken/

 

Välkommen med din ansökan!

 Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-44-18
Kontakt
  • Daniel Öhlund, 070-555 40 86
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-01-11
Sista ansökningsdag 2018-02-16

Wróć do ofert pracy