Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning
Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland. Umeå universitet söker i denna utlysning upp till fyra excellenta unga forskare – Wallenberg Molecular Medicine Fellows - inom cancersjukdomar, infektionsbiologi, metabola sjukdomar inklusive diabetes eller neurovetenskap. Ett omfattande 6-årigt stödpaket ingår, med medel motsvarande 2 postdoktorer, 2 doktorander samt 6 miljoner SEK till förbrukningsmedel. Inom centrumet finns starka forskningsmiljöer kombinerat med unika biobanksmaterial och andra avancerade lokala och nationella forskningsinfrastrukturer.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i nära samarbete med etablerade forskargrupper inom fokusområdena cancer, infektionsbiologi, metabola sjukdomar inklusive diabetes eller neurovetenskap. Du förväntas initiera och driva forskning på hög internationell nivå i synergi med pågående forskning inom molekylär medicin vid Umeå universitet. Vidare bör du aktivt delta i forskningssamarbeten och medverka i utbytesprogram inom WCMM-nätverket vid Göteborgs-, Linköpings- och Lunds universitet och med Science for Life Laboratories i Stockholm/Uppsala.

Anställningen innebär vetenskaplig meritering till minst 80 % med möjlighet till pedagogisk meritering upp till 20 % så att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås inom sex år.

Behörighet
För att vara behörig för anställning krävs att du har avlagt doktorsexamen, eller har en annan examen motsvarande doktorsexamen, högst åtta år före ansökningstiden utgång, d.v.s. efter 29 januari 2009. Även om du har avlagt examen tidigare kan du komma i fråga för anställning, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Du ska kunna uppvisa dokumenterad excellent forskning inom molekylär medicin. Relevant postdoktoral forskning vid ett annat lärosäte än där du avlade doktorsexamen är ett krav för anställning. 

Viktning och beskrivning av bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Den vetenskapliga skickligheten väger tyngst. Vikten av pedagogiska skickligheten beaktas i andra hand. I tredje hand beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att samverka med det omgivande samhället samt förmågan att leda verksamhet och personal.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid nivån på självständig forskning med fokus på molekylära aspekter på sjukdomsutveckling och sjukdomstillstånd. Detta bör ha resulterat i publikationer i högt rankade tidskrifter och erhållna externa bidrag i nationell och/eller internationell konkurrens är meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till erfarenheter av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination. Dokumenterad administrativ skicklighet kommer att tillmätas vikt i synnerhet skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Befordran till universitetslektor
Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. Den biträdande universitetslektorn har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor inom sex år. Om den biträdande universitetslektorn efter prövning inte befordras så hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning.

Mer om anställningen
Med anställningen följer ett 6-årigt startpaket för etablering av en egen forskargrupp motsvarande medel för 2 doktorander och 2 postdoktorer samt 6 miljoner SEK för förbrukningsmedel. Den sökande förväntas därutöver kunna komplettera sin forskningsbudget med egna forskningsanslag erhållna i nationell och/eller internationell konkurrens. Anställningen kommer organisatoriskt att tillhöra en av de 13 institutionerna vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Institutionsplacering sker i samråd mellan dig och fakulteten. En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas mellan dig och prefekt i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses för att stödja dig i genomförandet av planerna.

Anvisningar för ansökan
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem MyNetwork Pro som du når via ansökningsknappen nedan. Sakkunniga bedömare kommer att vara engelskspråkiga.

Fördjupade anvisningar för ansökan hittar du här

När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1606-16
Kontakt
  • Föreståndare för WCMM, Professor Tommy Olsson, 090-785 18 45, tommy.g.olsson@umu.se
  • Bitr. föreståndare, Professor Maréne Landström, 090-785 24 58, marene.landstrom@umu.se
  • Vicedekan för forskning, Åke Forsberg, 090-785 25 26, ake.forsberg@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2016-12-01
Sista ansökningsdag 2017-01-29

Tillbaka till lediga jobb