Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Vi söker en doktorand till institutionen för molekylärbiologi. Projektet går ut på att identifiera och karakterisera de molekylära mekanismerna av betydelse för uppkomst av persistenta Borrelia infektioner. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år med start snarast eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2016-02-01.

Projekt

Projektet går ut på att identifiera och karakterisera de molekylära mekanismerna av betydelse för uppkomst av persistenta Borrelia infektioner. Vissa bakterier orsakar persisterande eller långvariga infektioner i värden trots att de aktiverar en inflammatorisk och antimikrobiell respons. Persistenta bakteriella infektioner är en orsak till överanvändning av antibiotika till människor och djur och att det ingår som en del av infektionsprocessen. Detta projekt syftar till att klarlägga både bakteriella och värdberoende mekanismer som är viktiga för etablering av persistent borrelios. Begreppet persistens vid Borrelia infektioner är mycket ifrågasatt och har delat upp Borrelia forskningen i två läger, varför det nu är mycket angeläget att reda ut detta fenomen. Målet är att identifiera nya bakteriella målproteiner som kan exploateras för utveckling av nya behandlingsmetoder. Arbetet innefattar mutagenes och fenotypisk karaktärisering av bakterier, RNA-seq, bioinformatiska analyser och arbete med musinfektionsmodell. 

Behörighet och kvalifikationer

Du ska ha grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå. (Den som före den 1 juli 2007 uppfyllt de då gällande kraven för grundläggande behörighet till forskarutbildning, d.v.s. högskoleutbildning om minst 120 poäng, kommer även anses uppfylla kraven på grundläggande behörighet).

Behörig är den som genomgått minst åtta terminer på läkar- eller tandläkarprogrammet innefattande medicinsk kemi, cell-och molekylärbiologi, genetik, fysiologi, mikrobiologi och självständigt arbete. Goda kunskaper i engelska förutsätts och kommer att bedömas av institutionens forskarutbildningskommitté.

Sökande måste vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska, kunna arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra och vara mycket motiverad. Sökande bör ha ett stort intresse av området infektionsbiologi och vara villig att ta sig an en vetenskaplig och teknisk utmaning. Tidigare praktisk erfarenhet inom molekylär biologi, mikrobiologi och parasitologi är mycket önskvärt och erfarenhet av tidigare experimentellt arbete med patogena mikroorganismer är särskilt meriterande.

Ansökan

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem MyNetwork innan 2016-02-01.

Ansökan ska bestå av följande:

Ett CV, ett personligt brev inklusive en kortfattad beskrivning av dina forskningsintressen och motivering till varför du söker samt varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsenStyrkta kopior av examensbevis, betyg och intygKopior av examensarbeten och publikationerNamn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på deras kvalifikationer och deras förmåga att dra nytta av forskarutbildningen. Efter urvalsprocessen inleds processen för antagning till utbildning på forskarnivå.

Bedömningsgrund

Utvärderingen av de sökandes förmåga och potential att prestera bra baseras främst på:

  1. Kunskaper och färdigheter relevanta för forskarutbildning inom forskningsområdet, 2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor. 3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska. 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå , t ex yrkeserfarenhet. God samarbetsförmåga, driv och oberoende arbetsförmåga betraktas som positiva meriter. Ett beslut om antagning kommer inte att fattas förrän en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskarutbildningskommitté.

Övrig information

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer om oss

Institutionen för Molekylärbiologi, som tillhör både den medicinska och den tekniskt naturvetenskapliga fakulteten har ca 200 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning, och utbildning på forskar, avancerad och grundutbildningsnivå. För mer information, se www.molbiol.umu.se

Doktorandprojektet ingår i MIMS (www.mims.umu.se), som är den svenska noden i det Nordiska EMBL-partnerskapet inom molekylär medicin och är kopplat till det multidisciplinära centret Umeå Centre for Microbial Research (UCMR, www.ucmr.umu.se). 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt fastställd lönestege för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2-16
Kontakt
  • Sven Bergström, professor, sven.bergstrom@umu.se.
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2016-01-11
Sista ansökningsdag 2016-02-01

Tillbaka till lediga jobb