Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet söker en doktorand i naturgeografi med fokus på grundvattendynamik i subarktiska palsmyrar. Startdatum 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2024-05-04.

Projektbeskrivning
Den pågående klimatförändringen, som är förstärkt i Arktis, påverkar förekomsten och flödet av vatten i landskapet. Ökande nederbörd som till större andel består av regn förväntas i norra Skandinavien liksom ökande avdunstning och förändringar i förekomsten av extremväder såsom torka och översvämningar. Hur detta kommer påverka grundvatten- och ytvattennivåer i regionen är idag oklart. Men vi vet att grundvattennivåer och markfukt har en stark inverkan på permafrostens stabilitet i de myrområden där det finns palsar och palsplatåer – permafrostlandformer som idag tinar snabbt i regionen. Dessa palsmyrar lagrar stora mängder kol som riskerar att frigöras till atmosfären om permafrosten tinar eller om grundvattennivåerna ändras.

I det här projektet kommer vi att undersöka hur vattennivåer i sjöar och våtmarker påverkas av klimatet i de nordligaste delarna av Skandinavien, med särskilt fokus på den hydrologiska dynamiken i palsmyrar. Vi kommer att kombinera fältmätningar med fjärranalys och GIS för att bättre förstå hydrologins känslighet för klimatpåverkan i olika delar av landskapet. Resultaten från det här projektet är ämnade att ge bättre förståelse för hur grundvattennivåerna i palsmyrar reagerar på förändringar i klimatet vilket gör det möjligt att bättre förutsäga framtida förändringar i permafrost och kolcykeln i dessa områden.

Innehavaren av anställningen kommer att undersöka variationer och förändringar (i tid och rum) i sjöars och grundvattens vattennivåer med hjälp av fjärranalys, GIS och statistiska metoder. Tjänsten inkluderar också ansvar för fältmätningar av vattennivåer i norra Skandinavien. En stor del av tjänsten består i att självständigt formulera forskningsfrågor, analysera data, och att skriftligt kommunicera vetenskapliga resultat.

Anställningen finansieras av Umeå universitet. Huvudhandledare blir Dr. Ylva Sjöberg, med Ryan Sponseller som biträdande handledare.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i geovetenskap krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för geovetenskap relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng.

Rekryteringen sker inom de villkor som regleras i Högskoleförordningen kapitel 5 och 7.

Behörighetskraven ska ha uppnåtts när anställningen tillträdes.

Vi söker en person med intresse för klimat, hydrologi och rumslig dataanalys, gärna med erfarenhet av fältarbete och en akademisk bakgrund inom naturgeografi, geovetenskap eller liknande område. Den sökande bör vidare ha god förmåga att skriva och tala på engelska, initiativförmåga, självständighet, och god samarbetsförmåga. Starka meriter är gedigen erfarenhet av GIS, fjärranalys, programmering, hydrologisk modellering, arbete i arktiska områden, samt god kunskap om hydrologi och vattenkemi. Urvalet kommer att baseras på ansökan och intervjuer.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 2024-05-04. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska.

  • Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen
  • Curriculum vitae (CV)
  • Styrkt kopia av examensbevis
  • En lista på dina universitetskurser, med betyg
  • Kopior på eventuella publikationer/examensarbete
  • Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Dokumenten ska helst vara i PDF-format alternativt MS Word. 

Kontakt
Har du frågor angående tjänsten, vänligen kontakta Ylva Sjöberg, ylva.sjoberg@umu.se eller Ryan Sponseller, ryan.sponseller@umu.se.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2028-08-01
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-538-24
Kontakt
  • Ylva Sjöberg, 090-7869405
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-05-04

Tillbaka till lediga jobb