Umeå University, Faculty of Science and Technology

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå Universitet. Vi har ett starkt fokus på interdisciplinär forskning och utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för analys.

Institutionen för fysik avser att rekrytera en universitetslektor i fysik med inriktning mot rymdplasmafysik. Universitetslektorn skall bygga upp en självständig forskningsprofil inom ett område som matchar och kompletterar den befintliga forskningsaktiviteten vid institutionen. Anställningen är på heltid med start enligt överenskommelse. Deadline för ansökan är 2023-02-09

Arbetsuppgifter

Den som anställs skall bygga upp en ny forskningsverksamhet vid Umeå universitet. Den nya verksamheten skall komplettera forskningsaktiviteten i den befintliga rymdplasmagruppen. Den sökande förväntas bedriva forskning inom rymdplasmafysik på en internationellt hög nivå, aktivt söka forskningsfinansiering för gruppen, samarbeta med postdoktorer, samt handleda doktorander och examensarbetare. Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom grundläggande fysik såväl som rymdfysik och -teknologi ingår i arbetsuppgifterna.

Ämnesområdet omfattar analys av data från satellitbaserade instrument och datorsimuleringar av rymdplasmamiljön kring solsystemsobjekt som kometer och planeter. Högpresterande beräkningar (HPC) med den senaste tekniken kommer att vara återkommande arbetsuppgifter, liksom studier, modellering och dataanalys av plasmainteraktioner med markbundna objekt (till exempel Merkurius, Jorden, Jordens måne, asteroider och Mars), yttre planet månar och exoplaneter.

Behörighet

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Doktorsexamen ska avse ämnesområdet plasmafysik eller rymdfysik eller annan relevant examen vari dokumenterad erfarenhet av plasmasimuleringsteknik, analys av data från satellitbaserade instrument, rymdplasmainstrumentering och plasmateori är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå är ett krav. Mycket god engelska i både skrift och tal är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet skall vara den avgörande bedömningsgrunden och utgöra 70 % av den totala bedömningen. Därutöver skall 20 % av bedömningen gälla graden av pedagogisk skicklighet. Den övriga delen (10 %) av bedömningen skall grundas på graden av administrativ skicklighet och förmågan att samverka med det omgivande samhället samt annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Vetenskaplig skicklighet avser ämnesområdet rymdplasmafysik med inriktning mot rymddataanalys inom solsystemfysik.

Ämnet är tvärvetenskapligt och det är av största vikt att den sökande har en djup förståelse av rymdplasmafysik med fokus på rymdplasmamodellering och rymddataanalys i solsystemets fysik, med huvudfokus på, men inte begränsat till, de terrestra planeterna och månarna, asteroider och yttre planetmånar. Erfarenhet av modellering av plasmainteraktion med exoplanetära system är meriterande.

Lång erfarenhet av att utveckla egna rymdplasmasimuleringskoder är likaså mycket meriterande där kinetiska partikel-i-cell-koder är av särskilt intresse. Dessutom är erfarenhet av studier av planetariska interiörer och deras inre respons på den omgivande plasmamiljön med hjälp av olika tekniker (till exempel elektromagnetiskt ljud) en fördel. Att ha en aktiv roll i internationella rymduppdrag och mjukvaruutveckling för rymduppdrag anses också vara en merit.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Pedagogisk skicklighet skall avse ämnesområdet fysik, såsom grundläggande fysik och plasmafysik. Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Dokumenterat godkända pedagogiska kurser för universitetslärare är meriterande.   

Övriga bedömningsgrunder 

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid hög­skolan, förmågan att skapa samarbete mellan högskolan och industrin samt informera om forskning och utvecklingsarbete.

Förmågan till samverkan med omgivande samhälle ska bedömas utifrån den sökandes dokumenterade erfarenhet av samverkan med näringslivet och andra aktörer.

Övrigt

Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, läs mer om förmåner här.

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

Bilagor

 1. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation (kontaktuppgifter, meritförteckning)
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter
 2. Kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2023-02-09.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2023-22
Kontakt
 • Thomas Wågberg, Head of department, thomas.wagberg@umu.se,090-7865993
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-19
Sista ansökningsdag 2023-02-09

Tillbaka till lediga jobb