Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Umeå universitet, söker en postdoktor för ett tvåårsprojekt inom ämnesområdet akvatisk ekologi med fokus på naturlig miljövariation och antropogena effekter på populationsdynamik, produktion och storleksstruktur hos sjölevande salmonider. Anställningen är på heltid, med placering i Umeå och avser två år med start den
1 september 2022, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 13 juli 2022.

Projektbeskrivning
Vi söker en postdoktor till det internationella forskningsprojektet "Holistic evaluation and restoration measurements of human impacts on freshwater ecosystems across biogeographical gradients (FreshRestore)", finansierat av Europeiska kommissionen (https://www.biodiversa.org/1587) och Naturvårdsverket (EPA). Många av världens sjöar är idag påverkade av klimatförändringar, markanvändning och fiske. En viktig utmaning är att förstå och förutsäga hur olika sjöekosystem beroende på biogeokemiska förutsättningar påverkas av olika antropogena stressfaktorer och att få kunskap om hur man motverkar antropogena effekter på eller återställer påverkade sjöekosystem.

FreshRestore kommer att utveckla modeller för att förutsäga effekterna av naturlig miljövariation och antropogena stressfaktorer på fisksamhällen och sjöars födovävar över biogeografiska gradienter i Fennoskandia. Kombinerat med information om klimat, mark- och vattenanvändning samt dokumenterade effekter av olika åtgärder för att motverka antropogena effekter på eller återställa påverkade sjöekosystem (t.ex. restaurering av livsmiljöer) kommer ekologiska och socioekonomiska modeller utvecklas för att motverka antropogena effekter på sjöekosystems födovävar samt underlätta utvärdering av kostnadseffektiviteten för framtagna åtgärder. I konsortiet ingår partners från Norge, Sverige, Danmark, Finland och Spanien. I projektet ingår finansiering för resekostnader som gör det möjligt för postdoktorn att besöka projektpartners, delta i fältaktiviteter och i konferenser.

Postdoktorn förväntas genom statistisk modellering och nyttjande av storskaliga databaser studera hur variation i klimat, sjömorfologi och avrinningsområdens biogeokemiska förhållanden påverkar individ och populationer hos fisktoppskonsumenter. Baserat på erhållna samband utvecklas därefter matris- eller integrerade projektionsmodeller för populationer av sjölevande salmonider med syfte att studera effekterna av antropogen påverkan på produktionen och storleksstrukturen hos laxfiskar över gradienter av naturlig miljövariation.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Den sökande ska ha en doktorsexamen i akvatisk ekologi, teoretisk ekologi eller andra relevanta områden. Vi söker en kreativ och motiverad person med god arbetsmoral och erfarenhet av ekologisk modellering, hantering och statistisk analys av stora datamängder och storleksstrukturerad populationsdynamik. Du ska ha god förmåga att bedriva självständig forskning men också var intresserad och beredd att samarbeta i gemensamma forskningsfrågor inom internationella forskningsprojekt. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund passar för projektet (max två sidor).
  • CV inklusive publikationslista.
  • Kopia på doktorsavhandlingen samt relevanta publikationer (max fem).
  • En styrkt kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta, styrkta examensbevis.
  • Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner (e-post och telefon).
  • Övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Logga in i systemet och ansök via länken. Sista ansökningsdag är 13 juli 2022. Din ansökan skall vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska och vara i PDF eller Word-format:

Kontakt
För ytterligare information kontakta Pär Byström (par.bystrom@umu.se, +46 70 5217643).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (www.emg.umu.se) bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, cirka 20 av dem är postdoktorer.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1167-22
Kontakt
  • Pär Byström, 090-7869493
Publicerat 2022-06-22
Sista ansökningsdag 2022-07-07

Tillbaka till lediga jobb