Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Medicinska fakulteten utlyser en anställning som biträdande universitetslektor inom något av de rubricerande ämnesområdena, med möjlighet till kliniskt kombinerad anställning. Anställningen kommer att tillsättas med den sökande som i konkurrens bedöms ha de bästa meriterna inom vetenskap och pedagogik och bedöms ha potentialen att utveckla en framgångsrik forskning oavsett ämne eller klinisk professionsanknytning. Med anställningen följer ett startpaket för driftsmedel till din forskning (med 800 000 kronor/år i fyra år).

Välkommen med din ansökan senast 30 september!

Arbetsuppgifter

Anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären och syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare, och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom sitt ämnesområde för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Anställningen som biträdande universitetslektor är i huvudsak, till minst 80 procent, inriktad mot vetenskaplig meritering, resterande tid ska främst vara inriktad mot pedagogisk meritering. Ämnesområde för denna anställning är antingen Omvårdnad, Radiografi, Sexuell- och reproduktiv hälsa, Arbetsterapi eller Idrottsmedicin.

Möjlighet till utbyten med andra lärosäten under anställningen kommer att finnas, och uppmuntras särskilt om den som tillträder anställningen saknar erfarenhet av postdoktoral meritering vid annat lärosäte än det där han/hon disputerat.

Undervisning kan delvis komma att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. Administrativa uppgifter kan ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som biträdande universitetslektor kan efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – kombineras med klinisk anställning vid Region Västerbotten i sökandes grundprofession (om denna är i hälso- och sjukvårdsyrke), vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan. Vid en kliniskt kombinerad anställning ska minst 80 procent av återstående tid, utöver den kliniska tjänstgöringen, vara inriktad mot vetenskaplig meritering och resterande tid ska vara inriktad mot pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor förenad med klinisk anställning kan uppnås.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att föreläsa/undervisa på engelska. Den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsätts erhålla denna förmåga under anställningstiden.

För kliniskt kombinerad anställning krävs även legitimation i aktuellt hälso- och sjukvårdsyrke.

Bedömningsgrunder

Eftersom anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären bör, i enlighet med högskoleförordningen 4 kap 4a§, främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Vidare är bedömningsgrunderna för anställning som biträdande universitetslektor: Vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet.  

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet viktas högst (3), och därefter pedagogisk skicklighet (2) och administrativ skicklighet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje inom sitt ämnesområde. Genomförd postdoktoral forskning utanför det universitet där den sökande avlagt sin doktorsexamen är starkt meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Mer om anställningen

Umeå universitet kan som första lärosäte i Sverige erbjuda meriteringsanställningar i form av biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring, vilket ges möjlighet för i denna anställning utifrån sökandes önskemål och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande. Med anställningen följer ett startpaket på 800 000 kronor/år i fyra år. En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas i samband med anställning, och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna. Befordringskriterier för anställningen fastställs i samband med tillträdet.

Anställningen kommer organisatoriskt att tillhöra en institution vid Medicinska fakulteten. Institutionsplacering sker i samråd med dig utifrån vart din forskning passar bäst in; ange gärna önskemål om institutionsplacering i din ansökan.

Anställningen är en visstidsanställning enligt 4 kap 12a § högskoleförordningen i 5 år på heltid med rätt att bli prövad för en befordran till universitetslektor (i förekommande fall förenad med klinisk anställning). Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-09-30. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1017-22
Kontakt
  • Lisa Berg, lisa.berg@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-21
Sista ansökningsdag 2022-09-30

Tillbaka till lediga jobb