Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i de områden som ingår i Arbetsterapeutprogrammets kurser på grundnivå, men omfattar även undervisning i fristående kurser. Detta innebär att planera, förbereda och genomföra undervisning, handleda och examinera. Undervisningen kan också innebära att instruera kring olika typer av hjälpmedel och praktiska moment. Undervisningen genomförs vanligen på universitetet men också digitalt. Undervisningen sker främst på svenska, men kan även ske på engelska. Administrativa uppgifter är främst relaterade till kursansvar och då med hjälp av olika digitala system. I övrigt ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten.

Stationeringsort är Umeå.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och dels har visat pedagogisk skicklighet.

                         

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av yrkeserfarenhet och pedagogisk skicklighet ska ägnas särskild omsorg vid denna anställning. Därutöver ska gälla graden av skicklighet att bidra till programutveckling och kursutveckling.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Pedagogisk skicklighet (3), relevant yrkeserfarenhet (2). Därutöver skall gälla grad och omfattning av klinisk erfarenhet och administrativt arbete, samt förmågan att leda och utveckla verksamhet och personal (1).  
 
Beskrivning av bedömningsgrunder
Den sökande förväntas kunna uppvisa yrkesskicklighet som är relevant för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är ett krav:

·        kliniskt arbete med bildterapeutiska insatser som del av specialiserad smärtrehabilitering

·        mångfald av hälsoperspektiv 

·        teamarbete och professionellt bemötande

·        rehabiliteringsplanering

·        förändringsarbete - innovation

Den pedagogiska skickligheten avser dels erfarenhet av undervisning inom olika områden i det kliniska yrkesutövandet. Dels dokumenterad erfarenhet av undervisning inom universitet/högskola  Följande erfarenheter ska dokumenteras och är ett krav:

undervisning med klientgrupper/anhöriga/personal
undervisning i bildskapande för utredning, rehabilitering och handledning 
handledning och examination av studenter inom området arbetsterapi  
erfarenhet av praktisk undervisning inom området arbetsterapi
planering, genomförande och utvärdering av undervisning på grundnivå
medverkan vid högskolepedagogiskt utvecklingsarbete 
vidare krävs god administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om utvecklingsarbete.
 

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av utbildningsplanering inom yrkesutövningen och utbildning på grundnivå. Vana vid att hantera olika digitala system är meriterande.

För denna anställning är självständighet, samarbete, problemlösning, beslutsfattande och flexibilitet mycket viktiga förmågor. 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl ÖK
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1009-22
Kontakt
  • Ulla Nygren, 090-7869102
Publicerat 2022-06-03
Sista ansökningsdag 2022-06-24

Tillbaka till lediga jobb