Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker en postdoktor som ska arbeta med inbindning av organiska kväveföreningar och olika typer av fasta substrat. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2023-06-07.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Projektets övergripande syfte är att bidra till en hållbar produktion av kemikalier som kan användas i produktion av ny biomassa. Detta sker inom ramen för ett forskningsinitiativ kring hållbar kväve- och fosforåtervinning där aminosyror utgör potentiellt hållbara kvävekällor. Vi behöver nu en postdoktor som arbetar med att utreda i vilken grad aminosyror kan separeras genom att binda in till – och släppa från – olika organiska matriser och oorganiska matriser. Arbetet är en del av ett Proof-of-Concept-projekt som finansieras av KAW-stiftelserna.

Forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory är värd för arbetet, en miljö med många olika discipliner som samverkar kring tvärdisciplinära frågor i flera olika gränsområden mellan energiteknik, fysik, och kemi.

Arbetet består av att designa och genomföra en experimentserie för att utreda inbindning av aminosyror till olika typer av substrat samt hur det kan frigöras.

Specifika delar involverar att:

 • Utreda inbindningsmekanismer för aminosyror till olika matriser med förenklade system i laboratorieskala
 • Sammanställa data och utvärdera information genom statistiska och multivariata analysmetoder inklusive rapportering
 • Undervisa (upp till högst 20% av anställningen) inom kurser inom energiteknik på avancerad nivå med inslag av materialkarakterisering

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Du skall ha doktorsexamen i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi, kemiteknik, eller motsvarande doktorsexamen med relevans för projektet. Du skall ha dokumenterad laboratorieerfarenhet av att arbeta med både organiska och oorganiska föreningar, särskilt avseende kemisk analys med hjälp av laboratorie- och synkrotronbaserade metoder.

Du skall ha erfarenhet av arbete i forskningsprojekt med externa partners samt förmåga att planera ditt arbete självständigt. God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i tal och skrift krävs.

Meriterande är erfarenhet av karakterisering av organiska komponenter i komplexa matriser i laborativ miljö, inklusive effekt av pH på ingående komponenter.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla

 • - Personligt brev,
 • - Meritförteckning - CV med publikationslista,
 • - Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas,
 • - Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
 • - Kopia av doktorsavhandling och maximalt 3 relevanta artiklar,
 • - Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.
 • - Referenser lämnas i samband med eventuell intervju.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in i systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 2023-06-07. Närmare upplysningar lämnas av docent Nils Skoglund, nils.skoglund@umu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-932-23
Kontakt
 • Nils Skoglund, 090-7866801
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-16
Sista ansökningsdag 2023-06-07

Tillbaka till lediga jobb