Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Doktorand i kemi med inriktning mot miljökemi inom Umeå universitets Företagsforskarskola
Perfluorerade ämnen i hushållsavfall och nedbrytning/omvandling vid avfallsförbränning

Är du intresserad av miljökemi och var de miljöfarliga ämnen som vi kommer i kontakt med i vår vardag tar vägen efter att de hamnat i vårt avfall? Är du en kreativ och självständig person som vill ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar? Då vill vi förstärka vårt team med dig! Vi söker en doktorand till ett doktorandprojekt som syftar till att klargöra vad som händer med PFAS-ämnen i avfallsförbränningsprocessen. Ansök senast 2023-07-31.

 

Projektbeskrivning


Per- och polyfluorerade ämnen, vanligen omnämnda som PFAS, är en grupp mycket stabila ämnen som kan spridas i stor utsträckning i miljön. PFAS återfinns i ett stort antal olika produkter och när dessa produkter når slutet av sin livslängd hamnar PFAS-ämnena i vårt hushållsavfall, och senare i avfallsförbränningsprocessen. Vad som händer med PFAS när avfall förbränns är okänt, och det är det vi kommer att studera inom detta projekt. Du kommer att studera vad som händer med PFAS-ämnen vid avfallsförbränning i en modern anläggning, och vilka eventuella biprodukter som bildas. Huvudsyftet är att bedöma i vilken grad förbränningsprocessen kan fungera som en källa till spridning, reduktion och destruktion av PFAS, samtidigt som vi klarlägger dessa föreningars öde. Detta kommer främst att utföras genom förbränningsförsök vid olika driftsförhållanden och noggrann karakterisering av resulterande restprodukter. Forskningsuppgifterna kommer att utföras i nära samarbete med vår industripartner Umeå Energi, och kommer att omfatta förbränningsförsök i labuppställningar, med ett simulerat avfallsbränsle. Delar av det praktiska arbetet kan komma att utföras vid Umeå Energis kraftvärmeverk.

 

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation

Som doktorand inom Företagsforskarskolan (FFS) kommer du att, vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du att få ta del av ett skräddarsytt kurspaket samt tre månaders praktik hos den externa organisationen, utöver själva forskarutbildningen.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

 

Detta projekt kommer att utföras i en forskargrupp där forskning bedrivs kring termiska processer som nyttjar biomassa, avfallsmaterial och andra biomaterial. Du ska ha ett stort intresse för området och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Kurser och/eller erfarenhet från miljökemi, analytisk kemi, förbränningskemi, organisk kemi och avfallsmaterial är mycket meriterande. Du bör vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet.

 

Villkor för anställningen


Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

 

Ansökan


En fullständig ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen, dina skäl att söka utbildningsplatsen, och dina kontaktuppgifter

- Ett CV, inklusive förteckning över kandidat- och/eller master-examensarbete och ev. forskningspublikationer

- Styrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg

- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

 

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2023-07-31. Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Stina Jansson, tfn: 090-7867622, e-post: stina.jansson@umu.se.

 

Information om oss


Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet med cirka 200 anställda, varav cirka 50 doktorander, och en stark och expanderande forskning. Institutionen har tre huvudsakliga forskningsområden: biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi. Vi är också en stark partner i KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om forskarutbildningen finns på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats:

www.umu.se/en/faculty-of-science-and-technology/education/doctoral-studies/chemistry/.

För mer information om att arbeta på Umeå universitet, https://www.umu.se/en/work-with-us/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde så fort som möjligt, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-897-23
Kontakt
  • Stina Jansson, 0907867622
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-07-31

Tillbaka till lediga jobb