Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Institutionen för klinisk mikrobiologi utlyser en anställning som Biträdande universitetslektor i infektionssjukdomar, kombinerad med klinisk tjänstgöring som läkare på Infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Kliniken är en läns- och regionklinik med bred verksamhet där huvuduppdraget är omhändertagande av patienter med allvarliga, ovanliga och komplicerade infektioner där vi även har en särskild roll i epidemi- och pandemi situationer. Infektionskliniken har tillsammans med Institutionen för klinisk mikrobiologi ansvar för klinisk infektionsforskning där forskningsaktiviteten är hög.

Vi välkomnar dig som är intresserad av infektionssjukdomar och vill arbeta kliniskt parallellt med forskarutbildning.

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering, i kombination med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare eller ST-läkare (läkare under specialiseringstjänstgöring) i infektionssjukdomar vid Region Västerbotten.

Anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären och syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare, och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt – samt i förekommande fall kliniskt under specialiseringstjänstgöring (ST) – för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor förenad med anställning som specialistutbildad läkare.

Beroende på din nuvarande kliniska utbildningsnivå (dvs. huruvida du innehar läkarlegitimation eller därtill specialistbevis) innebär anställningen som biträdande universitetslektor antingen klinisk tjänstgöring upp till 13 timmar i veckan (som specialistutbildad läkare) eller klinisk tjänstgöring med omfattning 50 % av heltid (som ST-läkare).

Minst 80 procent av återstående tid, utöver den kliniska tjänstgöringen, ska vara inriktad mot vetenskaplig meritering och resterande tid ska vara inriktad mot pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås.

Undervisning kan delvis komma att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. Administrativa uppgifter kan ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav

Gäller samtliga sökande: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Därutöver krävs för att vara behörig – utifrån krav för den kliniska tjänstgöringen – nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

För dig som är specialistutbildad läkare gäller därtill följande behörighet: Eftersom anställningen är kombinerad med klinisk anställning som specialistutbildad läkare är svensk läkarlegitimation och specialistbevis i infektionssjukdomar ett krav för att kunna anställas.

För dig som är legitimerad läkare men ännu ej specialist gäller följande behörighet: Eftersom anställningen kombineras med specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare krävs svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder

Eftersom anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären bör, i enlighet med högskoleförordningen 4 kap 4a §, främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vidare är bedömningsgrunderna för anställningen som biträdande universitetslektor: Vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt klinisk skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) samt klinisk skicklighet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje inom infektionssjukdomar. Genomförd postdoktoral forskning utanför det universitet där den sökande avlagt sin doktorsexamen är meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination.

Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens.

Mer om anställningen

Umeå universitet var första lärosäte i Sverige att erbjuda meriteringsanställningar i form av biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring.

En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna. Befordringskriterier för anställningen fastställs i samband med tillträdet.

Beroende på din kliniska utbildningsnivå gäller olika förutsättningar för vad vi kan erbjuda, läs mer nedan under rätt rubrik.

För dig som är specialistutbildad läkare:
Anställningen som biträdande universitetslektor är en visstidsanställning, enligt 4 kap 12a § högskoleförordningen, i 6 år på heltid. Anställningen vid Umeå universitet är kombinerad med klinisk tjänstgöring vid Region Västerbotten som specialistutbildad läkare i infektionssjukdomar, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan. Den biträdande universitetslektorn har rätt att bli prövad för en befordran till universitetslektor förenad med anställning som specialistutbildad läkare. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

För dig som är legitimerad läkare men ännu ej specialist:
Umeå universitet är huvudman för anställningen som biträdande universitetslektor i kombination med specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare i infektionssjukdomar. Den kliniska tjänstgöringen som ST-läkare utförs i Region Västerbottens verksamhet med omfattning om 50 %. Anställningen är på heltid och tillsvidare, och den biträdande universitetslektorn har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor (som efter erhållet specialistbevis kan förenas med anställning som specialistutbildad läkare) baserat på ansökan inlämnad inom nio år från det att anställningen tillträtts. Om den biträdande universitetslektorn efter prövning inte befordras så hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-04-11. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-318-23
Kontakt
  • Magnus Evander, 090-7851790
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-23
Sista ansökningsdag 2023-04-11

Tillbaka till lediga jobb