Umeå marina forskningscentrum

Vill du leda utvecklingen av forskning och havsförvaltning vid Umeå Marina Forskningscentrum (UMF)? Umeå universitet söker nu en professor och tillika föreståndare. UMF är en arbetsenhet med ett 20-tal anställda och betydande infrastruktur för forskning och övervakning. UMF är beläget i Norrbyn strax söder om Umeå. Som professor blir du också knuten till institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2021!

Arbetsuppgifter

Att som föreståndare leda verksamheten vid Umeå Marina Forskningscentrum (UMF), både vetenskapligt och administrativt.

Innehavaren av tjänsten ska bedriva egen forskning inom ämnesområdet marin ekosystemvetenskap och leda utvecklingen av forskningsverksamheten vid UMF. Innehavaren ska även kunna handleda och examinera forskarstuderande samt bidra till undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Arbetsuppgiften som föreståndare är att leda och utveckla verksamhet och personal. Däri ingår att utveckla en långsiktig strategi för UMFs forsknings- och undersökningsverksamhet, forskningsinfrastruktur och kompetensförsörjning. Föreståndaren har arbetsgivaransvar för teknisk-administrativ personal och förväntas ta en ledande roll i UMFs samverkan med havsmiljöförvaltande myndigheter, andra institutioner och internationella partners.

Arbetsuppgifterna som föreståndare uppgår till 50 % medan forskningsutveckling och forskningsverksamhet uppgår till 50%. Föreståndarskapet är ett uppdrag på fyra år. Efter det kan uppdraget förlängas eller arbetsuppgifterna övergå till en större andel forskning eller undervisning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen). Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

För anställningen krävs god administrativ skicklighet.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder ska i första hand vetenskaplig skicklighet bedömas och i andra hand pedagogisk och administrativ skicklighet. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övriga bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för administrativ skicklighet: 

 • Erfarenhet och förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal.
 • Erfarenhet, förmåga att utvecklas, förvalta och tillgängliggöra forskningsinfrastruktur.

Strategisk förmåga och erfarenhet av utveckling inom vattenmiljöförvaltningen är meriterande.

Meriterande för anställningen är gedigen och dokumenterad erfarenhet av arbete inom vattenförvaltning i Sverige eller utomlands.

Erfarenhet och förmåga att kunna kommunicera, förmedla och företräda den kunskap och kompetens som finns inom marin miljöanalys samt ha god kännedom om vattenmiljöförvaltning i lokala, nationella och internationella sammanhang är också meriterande, tillsammans med erfarenhet och förmåga att skapa samarbete med andra ämnesdiscipliner och institutioner, både nationellt och internationellt, samt samverkan med samhället.

Övrigt 

Tjänstgöringsort är Umeå med arbetsställe Norrbyn.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.6 i "Umu Application form")
 5. Certifikat eller dokument från utvärderingar från t.ex. prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter. 
 6. CV/Umu Application form.

  Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
 • basinformation samt akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 5 sidor)
 • referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-06-07

Mer information

För mer information, kontakta professor Jon Moen (prefekt; jon.moen@umu.se) eller professor Mikael Elofsson (dekan; mikael.elofsson@umu.se).

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast/Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-498-21
Kontakt
 • Mikael Elofsson, dekan, 090-786 93 28
 • Jon Moen, prefekt, 090-786 96 47
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-20
Sista ansökningsdag 2021-06-07

Tilbake til ledige stillinger