Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Vi söker en doktorand i kemi som kommer att ingå i ett forskarteam som fokuserar på att förstå strukturell proteindynamik involverad i bakteriell antibiotikaresistens. Vi använder experimentella metoder som tidsupplöst röntgenspridning, kryoelektronmikroskopi och biokemiska analyser samt datorsimulering. Sista ansökningsdag är 17 maj 2021.

Om projektet
Antibiotikaresistens har identifierats som ett av de primära hoten mot den enskilda människan, samhället, och vården. Doktorandprojektet kommer specifikt att undersöka transportproteiner hos patogena bakterier som inte finns hos människan eftersom dessa utgör målproteiner för utveckling av nya antibiotika som potentiellt kan stävja ökningen av multiresistenta bakterier. Förståelsen för dessa membranproteiner har ökat enormt de senaste åren i takt med utvecklingsarbete inom olika strukturbestämningsmetoder vilket har lett till framställning av nya läkemedel. Med denna framgång i ryggen står vi nu inför en stor utmaning, nämligen att förstå hur dessa proteiners struktur förändras när de utför sin funktion. Vår forskargrupp använder sig av – och utvecklar – strukturbiologiska metoder för att bestämma strukturer på intermediära tillstånd av transportproteiner och ökar på så sätt antalet målstrukturer för läkemedelsutveckling.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att ingå i ett existerande forskarteam som kombinerar experimentella metoder med datorbaserad simulering för att förstå membranproteintransport. Vi har utvecklat en kombination av tidsupplöst röntgenspridning med datorsimulering som kan identifiera intermediära tillstånd i den naturliga membranmiljön (se vår 2020 publikation i Science Advances). Vårt arbete sker på den absoluta fronten av strukturbiologi, samt förbereder doktoranden för en fortsatt karriär inom akademin eller industrin.     

Doktoranden kommer att tillskansa sig en unik bakgrund med både experimentell expertis samt kunskap om dagens superdatorer. Forskningen spänner från molekylärbiologisk framställning och karaktärisering av proteiner till utvecklingsarbete på synkrotronerna MAXIV (Lund) och ESRF (Grenoble). Datorsimuleringarna kommer att utföras på den nationella plattformen SNIC, och Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM) tillhandahåller ”state-of-the-art” kryo-elektronmikroskopi. Arbetet kommer att utföras inom plattformen Integrerad strukturbiologi (https://www.biostruct.umu.se) på Umeå universitet som tillhandahåller seminarieserier och en spännande forskningsmiljö.  

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen (såsom inom fysik, biologi, bioteknik etc). Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs samt ett stort intresse av biokemi och/eller biofysik. Erfarenhet av proteinframställning och proteinkaraktärisering, och/eller Linuxterminalhantering/programmering anses meriterande. En lämplig kandidat ska även vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, samt en hög grad av självständighet och problemlösande analysförmåga.

Villkor för anställningen 
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgifter innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En fullständig ansökan, skriven på engelska eller svenska, ska innehålla en CV, ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen, styrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg och ev andra intyg samt namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är den 17 maj 2021.

Närmare upplysningar lämnas av docent Magnus Andersson,

E-post: magnus.p.andersson@umu.se.
Hemsida: https://www.biostruct.umu.se/principal-investigators/magnus-andersson/.

 

Om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och utgör en stark och expanderande forskningsmiljö. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-Biologiskt Centrum som tillhandahåller vetenskaplig infrastruktur och flertalet tekniska plattformar (https://www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/). Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/ .

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-562-21
Kontakt
  • Magnus Andersson, 090-786 57 56
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-12
Sista ansökningsdag 2021-05-17

Tilbake til ledige stillinger