Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Programmerad celldöd, det genetiskt kodade självmordet hos specifika celler, är mest känd i multicellulära organismer, men har nyligen också observerats i encelliga organismer. En familj av metacaspase proteaser är mycket viktig i processen. Vi studerar metakaspaser och deras homologer i encelliga fotosyntetiska organismer. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en internationell forskargrupp som forskar om växtproteaser. Studier kommer att utföras i den gröna algen Chlamydomonas reinhardtii, cryptophyte alga Giardia theta och cyanobakterien Synechocystis sp. PCC 6803. Du kommer att sterilisera odlingsalger och cyanobakterier under olika förhållanden och karakterisera kulturerna fysiologiskt. Du kommer vidare att utföra biokemiska analyser av enzymerna och använda molekylärbiologiska metoder för att generera mutanter och klona och karakterisera enzymerna in vitro. Som doktorand kommer du att delta i forskningskonferenser och presentera dina data för en internationell publik och du kommer att publicera dina forskningsresultat.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Du bör ha en gedigen bakgrund inom molekylärbiologi och biokemi. Du har en stark motivation att lära och god förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö. Experimentella färdigheter i molekylärbiologi och/eller biokemi på fotosyntetiska mikroorganismer är till nytta.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till motsvarande fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska.

  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
  • CV
  • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 10 maj 2021.

Närmare upplysningar lämnas av professor Christiane Funk, +46-90-7867633, Christiane.Funk@umu.se.

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-552-21
Kontakt
  • Christiane Funk, 090-7867633
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-09
Sista ansökningsdag 2021-05-10

Tilbake til ledige stillinger