Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen geografi utannonserar nu en befattning som doktorand i kulturgeografi som vill bidra till vår forskning om förutsättningar för arbete och välfärd utanför de större städerna. Anställningen innebär arbete inom ett befintligt forskningsprojekt om flyttströmmar från större till mindre städer och hur nyinflyttade kan bidra till näringslivsomvandling på landsbygden. Anställningen påbörjas 2021-09-01 eller enligt överenskommelse för fyra år på heltid. Institutionen för geografi är en forskningsmiljö med drygt 40 anställda. Exempel på forsknings- och undervisområden är planering, ekonomisk geografi, turism och naturresursanvändning. För mer information, besök vår hemsida https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/

 

Arbetsbeskrivning

Det aktuella doktorandprojektet kommer utföras inom ramen för ett pågående forskningsprogram om förutsättningar för arbete och välfärd utanför storstäderna där syftet är att analysera motiv till varför hushåll väljer att flytta till mindre orter och hur flytten i sin tur påverkar deras framtida karriärmöjligheter, företagande och lokal näringslivsförnyelse. Du som doktorand kommer ingå i en befintlig forskargrupp med både seniora och juniora forskare som arbetar med frågor om migration, entreprenörskap, strukturomvandling och kompetensförsörjning med särskilt fokus på utmaningar i mer glesbefolkade regioner. Doktoranden förväntas arbeta med både enkätmaterial och individbaserade databaser inom ramen för detta program.  

Förslag på specifika ämnen av särskilt intresse är: Arbete och karriär efter flytt till mindre arbetsmarknadsregioner, betydelsen av sociala relationer på platsen, kort- och långsiktiga effekter på företagande och näringslivsstruktur, möjligheten att bidra till generationsskiften bland lokala företag.

Anställningen kräver att doktoranden deltar aktivt i att kommunicera forskningsresultat i internationella akademiska sammanhang och till olika samhällsaktörer samt delta i institutionens övriga verksamheter.

 

Om anställningen

Anställningen syftar till doktorsexamen och är i normalfallet tidsbegränsad på heltid i fyra år med start 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Om institutionstjänstgöring (exempelvis undervisning) kan erbjudas (max 20% av heltid) förlängs anställningstiden med motsvarande tid. Placering är Institutionen för geografi vid Umeå universitet.

 

Behörighet

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning i kulturgeografi. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Övriga kvalifikationer

Sökanden ska behärska det engelska språket i tal och skrift och ha insikt i forskning i det samhällsvetenskapliga området, särskilt kulturgeografi. Kunskap om och erfarenhet av kvantitativa data såsom enkäter och/eller longitudinella mikrodata är särskilt meriterande.

Om den sökande uppfyller behörighetskraven kommer i första hand förmåga att formulera en forskningsskiss med koppling till utlysningens tema och kulturgeografisk litteratur bedömas tillsammans med tidigare studieresultat, följt av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i grupp och självständighet samt kritisk förmåga).

 

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

1. Forskningsskiss över det tänkta området (max 4 sidor exklusive referenser), som ska innehålla

·       Motivering av projektet utifrån utlysningstextens tema

·       Syfte och frågeställningar

·       Koppling till relevant kulturgeografisk litteratur samt till forskargruppens arbete

2. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)

3. CV/meritförteckning

4. Examensbevis

5. Uppsatser/övriga publikationer (inklusive utkast på Master-uppsats om denna slutförs under våren).

6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

 

Din ansökan ska vara registrerad i universitetets e-rekryteringssystem senast 2021-05-17.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Rikard Eriksson, tfn 090-786 7416, e-post rikard.eriksson@umu.se eller docent Emma Lundholm, tfn 090-786 7172, e-post emma.lundholm@umu.se

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Start 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-572-21
Kontakt
  • Emma Lundholm, Prefekt, 090-786 7172
  • Rikard Eriksson, Professor, 090-786 7416
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-14
Sista ansökningsdag 2021-05-17

Tilbake til ledige stillinger