Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet utlyser en anställning som doktorand i beräkningsvetenskap med fokus på den matematiska förståelsen bakom artificiell intelligens. Sista ansökningsdag 2020-04-13.

Projektbeskrivning
Artificiell intelligens och speciellt djupa neurala nätverk har varit enormt framgångsrika på ett antal tidigare olösta dataanalysproblem. Trots det är den matematiska förståelsen för hur och varför dessa metoder fungerar mycket begränsad. I detta projekt utvecklar vi matematiska metoder och verktyg för att studera och vidareutveckla djupa neurala nätverk. Vi kommer speciellt att studera skalseparation i djupa neurala nätverk som en väg mot ökad robusthet och förklaringsbarhet. Forskningsprojektet involverar utveckling av matematiska metoder och algoritmer samt praktisk tillämpning och testning med state-of- the-art programvara. Projektet är en del av AI/Math spåret inom Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) och doktoranden kommer delta i WASP forskarskola, se https://wasp- sweden.org/graduate-school/ för mer information.

Behörighetskrav
Den sökande ska ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har minst 90 hp beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 hp på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt relevanta kurser i biologi, ekologi, fysik och kemi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kompetenskrav
Den sökande ska ha utmärkt kommunikationsförmåga på engelska och ska kunna arbeta både självständigt och med andra. Den sökande ska också ha ett genuint intresse för, men nödvändigtvis inte dokumenterad kunskap om programmering, exempelvis i MATLAB, C++ eller Python. En god bakgrund inom matematik, numerisk analys, optimering, partiella differentialekvationer, finita elementmetoder och/eller något programmeringsspråk är meriterande. WASPs forskarskola har höga krav för att antas och av denna anledning är goda betyg för sökande av stor vikt.

Om anställningen
Anställningen är avsedd för forskarstudier syftande till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning (max 20%). Deltagande i WASPs forskarskola ingår i studierna. Lönesättning sker enligt Umeå universitets doktorandavtal. Tillträde efter sommaren 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • ett personligt brev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker anställningen samt dina kontaktuppgifter
  • ett curriculum vitae
  • en kopia av en lista med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg samt uppsatser med relevans för anställningen, exempelvis ett examensarbete
  • kontaktinformation till minst två tillfrågade referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Bifogade dokument ska vara i PDF-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem (logga in via knappen längst ner) och vara inkommen senast 2020-04-13.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
För frågor rörande doktorandprojektet eller anställningen, vänligen kontakta professor Mats G. Larson, 070-2680923, mats.larson@umu.se, eller universitetslektor Karl Larsson, 090-7867816, karl. larsson@umu.se. För ytterligare frågor kan du även kontakta prefekt Åke Brännström på ake. brannstrom@umu.se.

Mer om institutionen:
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-432-20
Kontakt
  • Mats G Larson, professor, 070-2680923, mats.larson@umu.se
  • Karl Larsson, universitetslektor, 090-7867816, karl.larsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-03-18
Sista ansökningsdag 2020-04-13

Tilbake til ledige stillinger