Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, examinationer och handledning i första hand inom något av ämnesområdena 1)neurologi, 2) öron-, näs- och halssjukdomar eller 3) ögonsjukdomar, inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet, men ansvar för samordning av undervisning inom övriga ämnesområden än det egna ingår också. Därutöver ingår i anställningen att ansvara för och delta i undervisning och examinationer inom allmänna kompetenser för yrkesutbildningar, i synnerhet professionell utveckling inom läkarutbildningen. Handledning av examensarbeten inom ramen för läkarprogrammet ingår. Medverkan i undervisning och examinationer inom andra program och utbildningar kan komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom framförallt huvudämnet (neurologi, öron-/näs-/halssjukdomar eller ögonsjukdomar). Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Östersund, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i någon av specialiteterna 1) neurologi, 2) öron-, näs- och halssjukdomar eller 3) ögonsjukdomar vid Region Jämtland Härjedalen, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Eftersom anställningen är förenad med anställning som läkare är läkarlegitimation samt specialistkompetens i neurologi, öron-/näs-/halssjukdomar eller ögonsjukdomar krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom det vetenskapliga ämnet kopplat till den kliniska specialiteten.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens kopplat till något av ämnena 1) neurologi, 2) öron-, näs- och halssjukdomar eller 3) ögonsjukdomar.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet, klinisk skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Den sökande förväntas uppvisa en pedagogisk verksamhet motsvarande minst 120 timmar samt erfarenhet av kursansvar eller motsvarande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i neurologi, öron-/näs-/halssjukdomar eller ögonsjukdomar. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.

Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet inom någon av ovanstående specialiteter och dokumenterat god klinisk kompetens.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2020-04-06. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Vid frågor kring denna rekrytering, kontakta prefekt Anders Behndig per epost: anders.behndig@umu.se eller per tfn: 090-785 99 37.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-132-20
Kontakt
  • Anders Behndig, 090-7867848
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-03-11
Sista ansökningsdag 2020-04-12

Tilbake til ledige stillinger