Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för strålningsvetenskaper söker en förste forskningsingenjör inom onkologi. Anställningen avser heltid och tillsvidare. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2020-03-02.

Projektbeskrivning

Pankreascancer har en mycket hög dödlighet och i dagsläget finns inga effektiva behandlingsmetoder att tillgå. Unikt för sjukdomen är det uttalade fibrotiska stroma som omger tumörcellerna. Tumörstromat består av ett extracellulärmatrix (ECM) och fibroblaster som tillsammans förser cancercellerna med viktiga signaler som reglerar tumörtillväxten. I tumörens närhet finns även bakterier av olika typer, och tillsammans med den immunrespons de genererar påverkar de cancercellernas biologi. Sammantaget gör detta tumörstromat intressant ur ett behandlingsperspektiv, men avsaknaden av kunskap om stromats komplexitet har försvårat utvecklingen av läkemedel som angriper komponenter i tumörstromat. I detta projekt kommer bakteriers roll i patofysiologin av pankreascancer att studeras. Med metagenomik och olika visualiseringsmetoder kommer de bakteriearter som är överrepresenterade hos pankreascancerpatienter att identifieras. Den patofysiologiska rollen för dessa bakterier kommer sedan att undersökas i musmodell och i en tredimensionell organoidplattform.

Projektets övergripande syfte är att identifiera och utforska viktiga interaktioner mellan cancerceller och det omgivande mikrobiotan, samt att utveckla nya terapeutiska strategier som angriper tumörsjukdomen genom att selektivt blockera dessa interaktioner.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består av att självständigt planera och genomföra experiment inom ramen för projektet, samt att analysera och sammanställa data som dessa experiment genererar. I detta ingår mer specifikt:

 • Arbete med vävnads och cellkulturer (organoidkulturer)
 • Arbete med djurmodell (avel, planering och utförande av transplantationsexperiment, ultraljudsundersökning av möss etc.)
 • Arbete med bakteriekulturer
 • Vävnadsanalys
 • Sammanfatta och beskriva fynd i text som leder till publikation.

Utöver detta kommer arbetet att innefatta aktivt deltagande i handledning av studenter.

En mindre del av arbetstiden kommer även att vikas åt samordning och planering av den dagliga driften av ett molekylärbiologiskt forskningslaboratorium.

Kompetenskrav

Den sökande ska:

 • för att vara behörig ha doktorsexamen inom ämnesområdet cell- och molekylärbiologi eller annat för projektet relevant ämnesområde
 • ha minst 4 års post-doktoral erfarenhet
 • ha goda kunskaper inom ämnet mikrobiologi, och tidigare ha arbetat med forskningsprojekt med mikrobiologisk koppling
 • ha god erfarenhet av antikroppsbaserade färgningar på fixerade och icke fixerad vävnad samt mRNA in situ hybridizering av vävnad för detektion av bakterier i vävnad
 • ha erfarenhet av att odla och hantera bakteriekulturer
 • självständigt kunna planera och utföra experiment där genuttryck i bakterier manipuleras
 • ha arbetat med cell- och vävnad-kulturer, främst organoidkulturer
 • ha arbetat med djurmodell, och tidigare erfarenhet av arbete med KPC-musmodellen (pankreascancer-modell) är meriterande
 • kunnande om framställande och rengöring av rekombinant protein
 • ha mycket goda kunskaper engelska
 • uppvisa dokumenterad förmåga av självständigt arbete och författande av vetenskapliga artiklar
 • ha tidigare erfarenhet att samordna och planera den dagliga driften av ett molekylärbiologiskt forskningslaboratorium, inklusive vetenskaplig samordning av forskningsprojekt.

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Din ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev (max en A4-sida) där du beskriver din kompetens och motiverar ditt intresse för befattningen
 • CV/meritlista
 • Kopia av examensbevis från doktorsexamen
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Tillträdesdag

Snart möjligt

Upplysningar

Lämnas av Biträdande lektor Daniel Öhlund, Institutionen för strålningsvetenskaper, e-post daniel.ohlund@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-193-20
Kontakt
 • Daniel Öhlund, 070-555 40 86
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-10
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Tilbake til ledige stillinger