Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer information, besök gärna: http://www.kultmed.umu.se/

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som biträdande universitetslektor i konst- och bildvetenskap. Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med start enligt överenskommelse.

Beskrivning av arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och innebär både forskning för vetenskaplig meritering och undervisning för pedagogisk meritering i syfte att kunna bli prövad för befattningen universitetslektor. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och utgörs av 70 % vetenskaplig meritering inom konst- och bildvetenskap och 30 % pedagogisk meritering inom konst- och bildvetenskap och museologi.

Personen som anställs som biträdande universitetslektor förväntas uppnå målen i den egna forskningsplanen, publicera sig i flera vetenskapliga tidskrifter med konstvetenskaplig inriktning samt skriva forskningsansökningar riktade till externa forskningsfinansiärer. I anställningen ingår även samverkan och kunskapsutbyte med andra forskare inom det egna ämnesområdet och med forskare inom andra ämnesområden. Detta avser till exempel deltagande i seminarier, konferenser och workshops.

Kompetenskraven för efterföljande anställning som universitetslektor i konst- och bildvetenskap ska uppnås genom undervisning på grund- och avancerad nivå i konst- och bildvetenskap och undervisning i museologi på grund- och avancerad nivå. Vidare ska kompetenskraven nås genom planering av undervisning, kursadministration inom konst- och bildvetenskap samt genom annan pedagogisk meritering som högskolepedagogiska kurser.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1388-19
Kontakt
  • Karin Ljuslinder, 090-7867948, 070-6904044, karin.ljuslinder@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-10-30
Sista ansökningsdag 2019-12-11

Tilbake til ledige stillinger