Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Umeå universitet utlyser ett biträdande universitetslektorat i maskininlärning. Till denna anställning, som inrättats genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP, http://wasp-sweden.org/), ges betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan). Sista ansökningsdag är 2019-10-14.

Arbetsbeskrivning
Maskininlärning (ML) är ett område som fokuserar på att utveckla programvara som kan lära sig självständigt, autonomt. ML, inklusive både neurala nätverksbaserade metoder och matematiska statistikbaserade metoder, har blivit en drivkraft bakom många nya genombrott inom artificiell intelligens, och används inom vitt skilda områden från taligenkänning och förståelse av naturligt språk, maskinöversättning, bildanalys, frågesystem, proteinveckning till att spela GO.

Den huvudsakliga inriktningen på denna anställning är avancerade tekniker för maskininlärning. Innehavarens primära expertis förväntas ligga inom kärnområdena för maskininlärning som t ex:

• inlärning av särdrag hos data (data representation learning),
• förklaringsbarhet och tolkningsbarhet hos AI/ML-system (Explainability and interpretability of AI/ML systems)
• inkrementellt lärande (incremental learning), och fleruppgifts-/överföringsinlärning (multi-task /transfer learning).
• interaktion mellan AI, maskiner, människor och samhälle
• metoder för att uppskatta robusthet, stabilitet och tillförlitlighet hos AI/ML-system
• lärande med icke-konvexitet (Learning with non-convexity, e.g., GANs, sequential learning, reinforcement learning)
• statistikbaserat lärande

Innehavaren kommer att ha en viktig roll i arbetet med att utveckla området maskininlärning vid institutionen. Innehavaren förväntas också utveckla samarbeten över institutionsgränser och andra gränser både inom och utanför universitetet och inom WASP.

Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och utgörs av i genomsnitt 80 % egen forskning och 20 % pedagogisk meritering/undervisning. Med anställningen följer resurser för att finansiera två doktorander och två postdoktorer.

Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet. En biträdande universitetslektor har rätt att, efter ansökan, prövas för befordran till universitetslektor. En sådan ansökan ska vara inlämnad senast sex månader innan anställningen upphör.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i datavetenskap, artificiell intelligens, maskininlärning eller närliggande relevant område eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Dessutom krävs en relevant och dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området för anställningen. Främst ska den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Hög kunskapsnivå i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Vid denna bedömning skall den bilagda forskningsplanen ges betydande vikt. Dessutom bedöms graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, graden av pedagogisk skicklighet, administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Vetenskaplig skicklighet skall avse kärnområden inom maskininlärning, med fokus på beräknings- och metodinriktad forskning. Meriterande är om ämnesskickligheten knyter an till någon av ovan nämnda forskningsinriktningar vid Umeå universitet.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas främst utifrån vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl respekterade tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer-review) och utifrån den sökandes dokumenterade skicklighet att utveckla och genomföra forskningsprogram, där forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet kommer att bedömas. Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen ska värderas utifrån den föreslagna forskningens höjd, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen, samt graden av nytänkande. Meriterande för befattningen är akademisk eller industriell postdoktoral forskningserfarenhet. Meriterande är även dokumenterad erfarenhet av att tillämpa ämneskunskaperna inom olika tillämpningsområden samt dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsresurser.

Skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, ska avse dokumenterad förmåga att initiera och leda forskningsverksamhet, samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet ska avse maskininlärning, eller relaterade ämnen som datavetenskap eller artificiell intelligens. Pedagogisk skicklighet ska bedömas utifrån dokumenterad erfarenhet samt dokumenterad förmåga att planera och bedriva forskningsbaserad undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå.

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2019-10-14.

Instruktioner för vad ansökan ska innehålla, liksom instruktioner för hur vetenskaplig och pedagogisk verksamhet ska beskrivas finns här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Information
Ytterligare information lämnas av professor Erik Elmroth, erik.elmroth@umu.se.
Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1186-19
Kontakt
  • Erik Elmroth, +46 90 786 69 86
Facklig företrädare
  • SACO, +46 90-786 53 65
  • SEKO, +46 90-786 52 96
  • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-08-23
Sista ansökningsdag 2019-10-14

Tilbake til ledige stillinger