Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetsadjunkter i straffrätt, processrätt och skoljuridik

Juridiska institutionen söker nu vikarierande universitetsadjunkter rättsvetenskap med inriktning mot i straffrätt, processrätt och skoljuridik. Anställningen avser heltid under perioden 1 oktober 2019 – 31 december 2020. Anställningen avser undervisning på polisutbildningen, både inom grundutbildning och inom vidareutbildning, rektorsutbildningen, juristprogrammet och andra utbildningsprogram som institutionen medverkar i samt på fristående kurser och uppdragsutbildning. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro vid institutionen under arbetstid.

Tillträdesdag: 1 oktober 2019 eller enligt överenskommelse

Huvudsakliga arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna i anställningen är undervisning på grundnivå och därtill hörande administration. Vi tillämpar problembaserat lärande, till exempel casepedagogik, som bygger på studenternas eget aktiva deltagande. I undervisningen ingår handledning. I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt av betydelse för arbetet.

Behörighetskrav

Enligt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund för den nu aktuella anställningen gäller i första hand graden av sådan skicklighet som utgör krav för behörighet för anställningen.

Juridiska institutionen tillämpar problembaserat lärande som pedagogisk modell. Undervisningsmodellen bygger på arbete i lärarlag, och meriterande för anställningen är därför erfarenhet av att ha arbetat i lärarlag eller liknande. Eftersom undervisningen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen också höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkes­kategoriers kunskaper och erfarenhet. Vidare krävs god administrativ skicklighet.

Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet och samarbetsförmåga. Särskild vikt läggs också vid erfarenhet av att ha undervisat poliser eller andra yrkesverksamma inom rättsväsendet i straffrätt, processrätt och skoljuridik inom grundutbildning och vidareutbildning. Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet.Yrkeserfarenhet inom rättsväsendet eller skolväsendet eller motsvarande är särskilt meriterande.

 Ansökan 

En ansökan till anställning som universitetsadjunkt ska innehålla

  • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
  • Meritförteckning/CV inklusive redogörelse för professionsnära kompetens 
  • Eventuell redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
  • Referenser inklusive kontaktuppgifter

Se även Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-832-19
Kontakt
  • Görel Granström, 090-7867418
  • Sara Lyrenäs, 090-7866169
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-05-28
Sista ansökningsdag 2019-08-19

Tilbake til ledige stillinger