Institutionen för molekylärbiologi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för molekylärbiologi

Institutionen för molekylärbiologi, som tillhör både den tekniskt-naturvetenskapliga fakulteten och den medicinska fakulteten, har en dynamisk och internationell miljö med ca 175 medarbetare från 37 länder. Institutionens huvuduppgifter är forskning och forskarutbildning, grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället. För mer information se www.umu.se/molbiol.

Vi söker nu en förste forskningsassistent. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 12 månader med tillträde 2019-05-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2019-03-25.

Arbetsuppgifter

Du kommer att undersöka den regulatoriska rollen hos CpxA-CpxR-tvåkomponentsystemet för fysiologin och patogenesen hos bakterien Yersinia pseudotuberculosis. Detta kommer att inkludera att definiera den molekylära mekanismen för Cpx-signalberoende repression av klassiskt virulensfaktoruttryck, och i vilken utsträckning denna kontroll utsätter bakterien för antibakteriella aktiviteter hos eukaryota immunceller. Du kommer också att ha ansvar för att undersöka hur Cpx signaleringsvägen påverkar fysiologiska processer som är avgörande för Yersinias överlevnadsförmåga i miljön. För att ta itu med alla dessa mål förväntas du kombinera avancerade metoder inom molekylärgenetik, biokemi och infektionsbiologi för att identifiera funktionen hos den aktiva formen av CpxR som en global transkriptionsregulator som kontrollerar uttrycket av specifika gener som bidrar till patogeniciteten hos Yersinia och dess överlevnad i miljön.

Kvalifikationer

 • En doktorsexamen i molekylär mikrobiologi.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskningsprojekt inom bakteriell fysiologi och patogenes med fokus på bakteriella signaltransduktionmekanismer som genererar fosforöverföring.
 • Dokumenterad erfarenhet av rekombinant-DNA-arbete, inklusive erfarenhet av specifik genomredigering.
 • Dokumenterad erfarenhet av att kvantifiera genspecifikt uttryck och proteinspecifik syntes.
 • Dokumenterad erfarenhet av protein-nukleinsyrabindningsstudier.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Yersinia pseudotuberculosis som ett genetiskt modellsystem.
 • Dokumenterad erfarenhet av experimentella modeller för att analysera Yersinia infektion och patogenes.

Övriga önskvärda kvalifikationer

 • Kapaciteten att arbeta självständigt under längre perioder.
 • Faktisk erfarenhet av att utforma, designa, implementera och förfina hypotesdrivna forskningsprojekt.
 • Erfarenhet av kommunikation och presentation på engelska av forskningsdata i såväl muntlig som skriftlig form, inklusive redaktionella bidrag till forskningspublikationen och presentation av forskningsprimärdata vid internationella vetenskapliga "workshops" eller konferenser.
 • Erfarenhet av rutinmässigt mikrobiologiskt arbete på skyddsnivå 2, inklusive kunskap om säkert laboratoriarbete, regler och föreskrifter.
 • Erfarenhet av att instruera mindre erfarna medarbetare.

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

 • CV med information om utbildning, förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över vetenskapliga publikationer.
 • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och forskningsintressen samt motivering varför du söker anställningen.
 • Kontaktuppgifter på minst två gärna tre referenspersoner.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-435-19
Kontakt
 • Matthew Francis, Professor, matthew.francis@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-13
Sista ansökningsdag 2019-03-25

Tilbake til ledige stillinger