Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Sociologiska institutionen söker en universitetslektor i sociologi för visstidsanställning på heltid fram till och med 2020-01-19. Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt kurs/momentsansvar och sker i huvudsak på svenska. Viss undervisning kan ske på engelska. Den sökande förväntas kunna genomföra ovan nämnda arbetsuppgifter på svenska och engelska. I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Vi förväntar oss att lektorer är närvarande och deltar aktivt i institutionens aktiviteter.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser den som har avlagt doktorsexamen inom sociologi eller motsvarande. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom ämnet sociologi.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna                                                   

Som bedömningsgrunder gäller i lika mån vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Dessa kommer att ägnas lika stor omsorg vid prövningen.

 Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid:

  • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
  • originalitet i forskningen

 Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till:

  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
  • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
  • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskola. Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande och/eller erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Ansökan

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här. Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem. Ansök senast 2019-02-14.

Om oss

Institutionen är en dynamisk forskar- och undervisningsmiljö med ett drygt 50-tal anställda. Forskning bedrivs inom områden som attitydforskning, familjesociologi, arbetsmarknadsforskning, digital sociologi, vetenskapsstudier, politisk sociologi, äldreforskning, ekonomisk sociologi och medicinsk sociologi. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Undervisning bedrivs på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, i sociologi och biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: http://www.soc.umu.se/

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-01-19
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-126-19
Kontakt
  • Jenny-Ann Brodin Danell, prefekt, 090-786 98 14
  • Sofia Wård, personalsamordnare, 090-786 64 45
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-01-24
Sista ansökningsdag 2019-02-14

Tilbake til ledige stillinger