Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektorer i pedagogik inom området ledarskap, organisation och arbetsliv

Pedagogiska institutionen söker en eller flera universitetslektorer med intresse av att arbeta med institutionens utbildnings­verksamhet och uppdrag inom området ledarskap, organisation och arbetsliv. Anställningarna är tillsvidare på heltid med placeringsort Umeå.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare i institutionens grundutbildning med inriktning mot ledarskap, organisation och arbetsliv. Dessa inslag finns i flera av våra utbildningsprogram och fristående kurser, till exempel personalvetarprogrammet, masterprogrammet i ledarskap och organisation och idrottsvetenskapliga programmet.
I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling, handledning och examination inom området.
I anställningen förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Behörigheten avser avlagt doktorsexamen i pedagogik eller motsvarande.

Bedömningsgrunderna och avvägningen mellan bedömningsgrunderna

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet pedagogik eller motsvarande med inriktning mot ledarskap, organisation och arbetsliv.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömning av vetenskaplig skicklighet är:

- bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella forskningssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med det omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten ska ha vistats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning av pedagogisk skicklighet är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkande i utvecklande av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Särskilt meriterande är:

- erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet. 
- forskningsmeriter inom området från de senaste fem åren samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det aktuella området

Meriterande är:

- högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan
- att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. 

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Ansökan
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Pedagogiska institutionen eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning bland de anställda. Därför välkomnar vi personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Mer om oss http://www.pedag.umu.se/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1735-18
Kontakt
  • Simon Wolming, simon.wolming@umu.se, 090-786 53 02
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-11-13
Sista ansökningsdag 2018-12-13

Tilbake til ledige stillinger