Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Postdoktor (2 år) i matematikdidaktik

 

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) utlyser nu en postdoktorstjänst för forskning inom matematikdidaktik med inriktning mot problemlösning, resonemang och undervisningsdesign. Sista ansökningsdag 2016-09-23.

 

Projekt

Matematikdidaktik är läran om undervisning och lärande i matematik. Forskningen vid Umeå universitet (www.umu.se) bedrivs tvärvetenskapligt inom Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (www.ufm.umu.se) som är Nordens största matematikdidaktiska forskningsmiljö. Postdoktorn kommer att ingå i det pågående forskningsprojektet ”Learning by Imitative and Creative Reasoning” (LICR) som består av ett flertal parallella studier (www.ufm.umu.se/forskning). Det är välkänt att matematikundervisningen i alltför stor utsträckning fokuserar på utantillärande av fakta och procedurer, vilket är kortsiktigt effektivt, men långsiktigt ineffektivt. LICR-projektet studerar om och hur undervisning, som i större utsträckning innefattar kreativ problemlösning och elevers egen konstruktion av matematisk kunskap, kan leda till bättre lärande.

 

Kompetenskrav

Behörig är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

 

Den sökande måste kunna bedriva forskning såväl självständigt som i samarbete med andra och kunna skriva vetenskapliga publikationer. Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav. Kunskaper i svenska samt erfarenhet från matematikundervisning eller annan matematikutbildningsrelaterad verksamhet är meriterande. Erfarenhet av matematikdidaktisk forskning kopplat till närliggande område såsom problemlösning, resonemang, begreppsförståelse samt till design av undervisningsaktiviteter och undervisningsmaterial är meriterande.

 

Bedömningsgrunder

Urval av sökande baseras i första hand på vetenskaplig skicklighet enligt kompetenskraven.

I andra hand baseras urvalet på pedagogiska, administrativa och övriga relevanta meriter.

 

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att, i samverkan med andra projektdeltagare, delta i delstudiernas alla olika faser: planering, försöksdesign, datainsamling, analys samt vetenskapligt skrivande. Den tvärvetenskapliga forskningen tar sin utgångspunkt i både matematikdidaktiska och kognitiva perspektiv och bedrivs med olika kvalitativa och kvantitativa ansatser, med särskild betoning på designforskning. Postdoktorn förväntas vidare delta aktivt i institutionens forskningsmiljö.

 

Anställningen avser heltid under två år. Tillträde sker enligt överenskommelse.

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • 1 Ett personligt brev som sammanfattar dina kvalifikationer och kompetensområden samt ditt intresse för tjänsten (max två sidor).
 • 2 Ett Curriculum Vitae inkluderande datum för doktorsexamen, titel på avhandlingen, tidigare akademiska anställningar, akademisk titel, nuvarande anställning, akademiska utmärkelser, och eventuella kommittéuppdrag.
 • 3 Fullständig publikationslista. Kopior på (högst 10) vetenskapliga publikationer.
 • 4 Kort sammanfattning om nuvarande forskning (högst en sida).
 • 5 Examensbevis samt intyg om ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.
 • 6 Namn och kontaktuppgifter för minst två referenspersoner.

Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan, enlig ovan, per befattning.

 

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro och vara inkommen senast 2016-09-23.

 

Information

Prefekt Helena Näs, helena.nas@umu.se, 090- 7869558

Professor Johan Lithner, johan.lithner@umu.se, 090- 7866908

 

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1028-16
Kontakt
 • Helena Näs, 090-786 95 58
 • Johan Lithner, 090-7866908
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2016-08-17
Sista ansökningsdag 2016-09-23

Tillbaka till lediga jobb