Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap utlyser en postdoktorsanställning inom pollineringsekologi med fokus på samhällen av pollinatörer, växter och mikrober samt deras funktion i ekosystemet. Startdatum är i september 2024, eller enligt överenskommelse, och sista ansökningsdag är 13 maj 2024. Välkommen med din ansökan!

Forskningsbeskrivning
Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som bidrar till växternas mångfald, men det är även viktigt för odlade grödor. Trots detta finns det många kunskapsluckor när det kommer till hur organismerna interagerar men varandra och vad som påverkar interaktionerna mellan pollinerare och växter.

Forskningen syftar till att fylla dessa kunskapsluckor genom att fokusera på hur ekologiska samhällen av pollinatörer, växter och mikrober är uppbyggda och hur de fungerar, med avseende på interaktioner mellan växter och mikrober, i olika miljöer, och i närvaro eller frånvaro av pollinatörer. Vi använder banbrytande molekylära verktyg, såsom DNA-metabarcoding och metagenomics för att identifiera vilka arter som interagerar. Vi studerar pollineringssamhällen främst i den boreala zonen, men även i Arktis.

Det planerade arbetet består i att samla in prover i fält, identifiera organismerna genom DNA-metabarcoding, analysera data om pollinatör- och mikrobiella samhällen samt att skriva forskningsartiklar för att identifiera hur pollinatörsamhällen förändras på grund av olika faktorer. Den utvalda kandidaten förväntas delta i utformningen av sitt projekt och ta ansvar för dess genomförande från datainsamling till presentation av resultat i både vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Möjligheter till professionell utveckling, som exempel inom projektledning, ledarskap, mentorskap, handledning, undervisning och utformning av ansökningar, finns tillgängliga och uppmuntras. Tjänsten ger en möjlighet att bidra till studiens design och forskningsfrågor.

Postdoktorn kommer att arbeta med universitetslektor Helena Wirta (Umeå universitet), och även ett nätverk av forskare från Finland, Sverige och Kanada. Det är en tvåårig anställning som finansieras av Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Den framgångsrika kandidaten bör ha en doktorsexamen i samhällsekologi, funktionell ekologi eller ett närbesläktat område. Tidigare erfarenhet krävs av minst ett av följande: fältarbete i terrestra ekosystem, DNA-metabarcoding och avancerade statistiska metoder inom samhällsekologi. Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, förmåga att utforma, genomföra och slutföra forskningsprojekt, förmåga att tänka självständigt och kreativt samt förmåga att arbeta i team och självständigt förväntas. Erfarenhet av att arbeta med forskningsfrågor och -metoder om pollinatörer, växter och/eller mikrober är meriterande.

Hur man ansöker
Ansökan ska innehålla följande, skriven på svenska eller engelska:

  • Ett personligt följebrev som motiverar din ansökan och hur du kan bidra till forskningen (max en sida),
  • CV inklusive publikationslista, belysande max 3 relevanta publikationer, med länkar till publikationerna
  • Kopia av examensbevis och avhandling,
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner,
  • Övriga handlingar som sökanden vill ta i anspråk.

Sista datum för ansökan är 13 maj 2024.

Kontakt
Ytterligare frågor om forskningen eller ansökan ställs till Helena Wirta, Umeå universitet, främst via: helena.wirta@umu.se. Telefonnummer: +358405909898 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav 28 är postdoktorer. För mer information, se https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-659-24
Kontakt
  • Helena Wirta, 090-7869081
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-19
Sista ansökningsdag 2024-05-13

Tillbaka till lediga jobb