Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Vi söker dig med ett särskilt intresse för kemikalier, miljö och människors hälsa. Syftet med doktorandprojektet är att öka vår förståelse för miljö- och hälsoegenskaper av polymera fluorerade kemikalier. Doktoranden kommer att ingå i ett samarbetsprojekt med forskare vid Örebro universitet. Vi kommer applicera modelleringsverktyg inklusive artificiell intelligens och experimentella metoder. Sista ansökningsdag är 27 oktober 2023.

Projektbeskrivning

Kemikalier i produkter och material ger stora samhälls- och hälsofördelar, men vissa kemikalier sprids i miljön och vissa har visat sig ha skadlig påverkan på människor och djur. Hållbar användning av kemikalier och effektiv lagstiftning kräver expertis och verktyg för tidig identifiering av potentiellt farliga kemikalier. Detta projekt syftar till att utveckla verktyg för att karakterisera och identifiera polymerer som nya potentiella riskkemikalier (NERC). Polymerer förbises ofta vid riskbedömning av kemikalier och här kommer vi att fokusera på fluorerade polymerer som kan brytas ned till per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS). Du som doktorand kommer att undersöka dessa kemikalier genom att kombinera experimentella miljö- och effektstudier med AI-metoder för text mining och maskininlärningsbaserad modellering. Resultaten bidrar till ökad kunskap hos nationella och internationella tillsynsmyndigheter och beslutsfattare för att ta itu med EU:s politik under Green Deal och EU:s Kemikaliestrategi med visionen att nå en giftfri miljö. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med forskare vid Örebro universitet och från olika discipliner och du förväntas spela en aktiv roll i tvärvetenskapligt samarbete.

 

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Vi söker dig som är intresserad av miljökemi, beräkningskemi, kemometri och artificiell intelligens. Mycket goda kunskaper i engelska språket, både i tal och skrift, är ett krav. Praktisk erfarenhet av riskbedömning av kemikalier är meriterande men inget krav. Du bör vara kreativ, med god samarbetsförmåga och samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet.


Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

CV, ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen, styrkta kopior av examensbevis, dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg, namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Ansökan ska vara på engelska eller svenska. Dokumentation på annat språk ska översättas.

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 27 oktober, 2023.

Närmare upplysningar lämnas av professor Patrik Andersson, 070-3039856, patrik.andersson@umu.se.

Information om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

 

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde så fort som möjligt, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1559-23
Kontakt
  • Patrik Andersson, 090-7865266
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-09-26
Sista ansökningsdag 2023-10-27

Tillbaka till lediga jobb