Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för informatik söker nu en universitetslektor i informatik. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning och undervisa inom samhällets digitalisering. Detta innefattar hur organisationer, processer, verksamheter och människor använder och påverkas av IT. Anställning är ett vikariat för vakant befattning med omfattning heltid, med tillträde 2023-11-01, och sträcker sig till och med 2024-04-30.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna avser undervisning på våra program på kandidatnivå och avancerad nivå. För denna tjänst gäller främst undervisning på vårat IT-management program, systemvetenskapliga programmet samt beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer och då kurser såsom digital strategi samt kursen verksamhetsanalys och organisationsförändring. Det huvudsakliga arbetsinnehållet är föreläsningar, handledning, seminarier och examinering inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen. Undervisning kommer att ske på svenska. Vidare erbjuds kompetensutveckling genom deltagande i forskningsprojekt om tillgängliga resurser finns samt inplanerad kompetensutvecklingstid. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i informatik eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska den pedagogiska skickligheten tillmätas större vikt.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter av undervisning inom området informatik samt erfarenhet av campusundervisning och av undervisning på olika kurser. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer vikt också att fästas vid dokumenterade erfarenheter av planering, genomförande och utvärdering av forskningsbaserad utbildning, erfarenheter av olika utbildningsformer samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid samverkan med externa partner och nationella forskningsnätverk. Vikt kommer också att fästas vid förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalité och bidra till forskningsutveckling inom det angivna området.

Därutöver kommer vikt fästas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga. Särskild vikt ska fästas vid förmågan att, i tal och skrift, kommunicera väl på svenska då undervisningen i huvudsak bedrivs på svenska.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om vår institution
Institutionen för Informatik bedriver forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och vardagsliv. I vår forskning adresseras områden såsom digital transformation, användarupplevelser, digitala tjänster, digitala plattformar, artificiell intelligens, internet of things och materialitet. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och vår institution präglas av intresse, engagemang, samarbete och stolthet. Välkommen till oss! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1486-23
Kontakt
  • Katrin Jonsson, Prefekt, katrin.jonsson@umu.se, 090-7869387
  • Tina Lundmark, HR, tina.lundmark@umu.se, 090-7866438
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-09-18
Sista ansökningsdag 2023-10-17

Tillbaka till lediga jobb