Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Enheten för nationalekonomi vid Handelshögskolan, utlyser två doktorandtjänster i nationalekonomi. Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2023.

Den ena doktorandtjänsten är kopplad till ett forskningsprojekt där det övergripande syftet är att studera vilka effekter nya gröna industriinvesteringar och geografisk rörlighet har på lokala arbets- och bostadsmarknader. Ett delsyfte är att studera vilka effekter nya industriinvesteringar har på arbetsmarknadsutfall, migrationsmönster och regional fördelning av humankapital. Ett annat är att analysera vilken betydelse som avstånd och tillgänglighet av bostäder har för individers jobbsökande och för företags möjligheter att hitta lämplig arbetskraft.

Den andra doktorandtjänsten är kopplad till ett forskningsprojekt som fokuserar på egenföretagares incitament och beteende, samt på det underliggande beslutet att bli egenföretagare eller arbetstagare. En specifik frågeställning här är hur de senaste årens skattereformer och förändrade kapitalkrav har påverkat egenföretagares och arbetstagares beteenden på den svenska arbetsmarknaden. Ett annat syfte är att undersöka socialförsäkringssystemet utformning utifrån ett egenföretagarperspektiv, och i synnerhet hur dess utformning påverkar egenföretagares incitament att delta i detta system.

Forskningsmiljö
Enheten för nationalekonomi har cirka 30 anställda och undervisar cirka 240 studenter per år. De dominerande forskningsområdena vid enheten är arbetsmarknadsekonomi, miljöekonomi och offentlig ekonomi. Andra aktiva forskningsområden inkluderar beteendeekonomi, ekonometri, hälsoekonomi, industriell ekonomi, utbildningsekonomi och välfärdsekonomi.

För närvarande finns det sex professorer och fyra docenter som är verksamma vid enheten, vilket ger unga forskare utmärkta möjligheter till handledning och personlig utveckling. Enheten kännetecknas av öppenhet och ett positivt samarbetsklimat, och doktorander är helt integrerade i enhetens verksamhet.

Arbetsuppgifter
Du förväntas arbeta självständigt med dina studier men också samarbeta med forskargruppens övriga medlemmar samt delta i seminarier och annan institutionsverksamhet. Innehållet gällande kurspoäng, avhandlingsarbete, seminariedeltagande, etc. finns reglerat i din studieplan.

Behörighet och urval till forskarutbildning

 • Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
 • Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i nationalekonomi kräver godkända kurser inom nationalekonomi omfattande minst 90 högskolepoäng.
 • De viktigaste bedömningsgrunderna är vetenskaplig kompetens (baserad exempelvis på tidigare uppsatser och examensarbeten), lämplighet för den aktuella inriktningen, förmåga att arbeta i grupp och att självständigt genomföra arbetsuppgifter.
 • Sökande förutsätts ha god förmåga vad gäller muntlig och skriftlig presentation på engelska.
 • De som har utländsk examen måste ha genomgått för utbildningen relevant språktest eller motsvarande.
 • Dokumenterade kunskaper i kvantitativ metod (matematik och ekonometri) är meriterande.

Ansökan
En fullständig ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev med redogörelse för forskningsintresse och motivation till att söka forskarutbildningen (max 2 sidor).
 • Curriculum Vitae.
 • Kortfattad forskningsplan (max 2 sidor) som innefattar en beskrivning av dina forskningsidéer samt hur dessa bidrar till befintlig litteratur på området. Forskningsplanen kommer att tillmätas stor betydelse vid urvalet. 
 • Kopior av betyg och examensbevis.
 • Kopia på uppsats/examensarbete.
 • Namn och kontaktuppgifter på två referenser.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska (helst). Du ansöker via universitetets e-rekryteringssystem senast den 2 maj 2023. Handelshögskolan eftersträvar en jämn könsfördelning och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande.

Övrig information
Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och doktorandstudierna finansieras med ett stipendium i upp till två år följt av anställning som doktorand i minst två år. Institutionstjänstgöring (undervisning eller administrativt arbete) motsvarande 20 procent av heltid kan förekomma. Utbildningstiden förlängs då med motsvarande tid.

Arbetstiden tillbringas i Umeå där det förväntas att doktoranden deltar i institutionens aktiviteter. Information om forskarutbildningen i nationalekonomi, inklusive dess allmänna studieplan hittar du här: https://www.umu.se/handelshogskolan/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/nationalekonomi/

Närmare upplysningar lämnas av studierektor för forskarutbildningen Tomas Sjögren, tomas.sjogren@umu.se.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas. 

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3800 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform 2 år stipendium därefter 2 år anställning
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-535-23
Kontakt
 • Tomas Sjögren, studierektor forskarutbildning, 090-7869994,tomas.sjogren@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-27
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb