Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Nu söker vi en vikarierande universitetslektor i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi. Anställningen är heltid och tidsbegränsad till 12 månader.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar 100% under 12 månader. I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning. Undervisning äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser. Undervisningen är på grundnivå och avancerad nivå, med huvudsaklig inriktning mot normativ etik, metaetik och politisk filosofi. Utöver det kan även undervisning i filosofins historia, kunskapsteori, metafysik, medvetandefilosofi, språkfilosofi, logik och vetenskapsteori ingå. I anställningen kan även studievägledning i filosofi ingå, samt ansvar för kurser inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna.

Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.  

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i praktisk filosofi eller filosofi med inriktning mot praktisk filosofi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området praktisk filosofi samt bred pedagogisk skicklighet inom andra filosofiska områden, erfarenhet av utvecklingsarbete, administrativ skicklighet, god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet tillmätas större vikt.

En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot de praktiskfilosofiska områdena normativ etik, metaetik och politisk filosofi. Särskild vikt ska därför fästas vid undervisningsskicklighet och vetenskaplig skicklighet inom dessa områden.

I övrigt kan undervisningsinnehållet ha inriktning mot följande filosofiska områden: filosofins historia, kunskapsteori, metafysik, medvetandefilosofi, språkfilosofi, logik och vetenskapsteori. Stor vikt ska därför fästas vid undervisningsskicklighet inom en bredd i dessa områden.

Vikt ska fästas vid den sökandes administrativa skicklighet.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Vikt ska därför fästats vid god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Därutöver ska viss vikt fästas vid erfarenhet av utvecklingsarbete.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/

Ansökan
Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 19 april 2023.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.
Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information
Anställningen är ett vikariat på heltid under 12 månader med tillträde 1 augusti 2023 eller enligt överenskommelse.
Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Lars Samuelsson (090-786 62 71, lars.samuelsson@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se).

För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-349-23
Kontakt
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-7869990,jonas.nilsson@umu.se
 • Lars Samuelsson, ämneskoordinator , 090-7866271,lars.samuelsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-29
Sista ansökningsdag 2023-04-19

Tillbaka till lediga jobb