Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet erbjuder en tvåårig postdoktoranställning om korallsymbiontgenomik ur ett aDNA-perspektiv. Sista ansökningsdag är fredagen den 31 mars 2023 kl. 23:59.

Beskrivning av projektet
Symbioser förekommer i många biomer och kan vara avgörande för biologisk mångfald, produktivitet och överlevnad för några av de mest karismatiska ekosystemen på jorden. Men ibland bryts dessa symbioser ner. Även om de enskilda arterna kan överleva, kan det leda till utbredd död av både värd och symbiont. Här använder vi korallrev som modellsystem för att empiriskt undersöka sådan symbiotisk nedbrytning.

De ekosystemtjänster som korallreven tillhandahåller är värda över 78 miljarder euro årligen och omfattar kustskydd, turism, livsmedel och medicinska derivat. Korallernas hälsa kan dock påverkas avsevärt av korallblekning. Korallblekning är förlusten av symbiotiska zooxanthellae (Symbiodiniaceae) från tropiska koraller och kan orsakas av stressfaktorer som temperaturstörningar, sjukdomar och sötvattenavrinning. Temperaturstörningar tros vara en stor blekningsutlösare och har dokumenterats väl i samband med stora globala blekningshändelser. Dessa massblekningshändelser orsakar utbredd koralldöd, med katastrofala ekosystemeffekter. 

Trots den förödelse som orsakas av svår korallblekning är det fortfarande svårt att bedöma om koraller kommer att överleva i de varmare hav som beräknas till slutet av seklet eftersom vi inte helt förstår stabiliteten i det symbiotiska förhållandet, särskilt över långa tidsperioder. För att bättre förstå relevansen av nuvarande symbiotiska nedbrytningar och deras roll i den framtida överlevnaden av både värd och symbiont krävs undersökningar av historiska symbiotiska nedbrytningar. Denna postdoktortjänst kommer att fokusera på aDNA-extraktioner av korall- och symbiontgenetiskt material från nya och gamla korallskelett.

Projektet är nyskapande: Vi förväntar oss att postdoktorn kommer att göra viktiga framsteg inom korallblekningsvetenskap genom att: 1) kalibrera tekniken för aDNA-extraktion från korallskelett samt 2) undersöka de sätt som korallblekning har registrerats i korallskelett.

Postdoktorn kommer att vara baserad vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och tillbringa tid vid Umeå marina forskningscentrum, vilket ger en tvärvetenskaplig arbetsmiljö.  Den framgångsrika kandidaten kommer att vara en engagerad medlem i ett forskningsaktivt team som sätter ett högt värde på samarbetsinriktad, tvärvetenskaplig och slagkraftig vetenskap. Kandidaten kommer att ha stöd av ett tvärvetenskapligt team med kompletterande expertis inom korallekosystem och aDNA-miljöekologi.

Kvalifikationer
För att kunna utses enligt postdoktoravtalet krävs att postdoktorn har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten för beslutet om anställning.

Företräde kommer att ges till sökande som avlagt doktorsexamen, enligt vad som anges i stycket ovan, senast tre år tidigare. Om det finns särskilda skäl kan även den som avlagt doktorsexamen dessförinnan vara behörig. Särskilda skäl är sjukfrånvaro, föräldraledighet, förtroendeuppdrag i fackliga organisationer, militärtjänst eller liknande omständigheter samt klinisk praxis eller andra former av anställning/uppdrag som är relevanta för ämnesområdet.

Kandidatens doktorsexamen bör innehålla en betydande del av aDNA-metodik.

Krav är även:

 • Starka färdigheter i praktiska aDNA-metoder, såsom DNA-extraktion, biblioteksberedning och sekvensering
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift i ett vetenskapligt sammanhang är ett krav

Meriterande är:

 • Kunskap om den molekylära ekologin hos värd-mikrobsymbioser
 • Erfarenhet av att extrahera DNA från förkalkade karbonatstrukturer
 • Erfarenhet av molekylär forskning på koraller eller andra marina organismer
 • Erfarenhet av metagenomisk och DNA-streckkods bioinformatik, företrädesvis i ett aDNA-sammanhang

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 1. Ett personligt brev som sammanfattar dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att ansöka (max 2 sidor)
 2. Meritförteckning (CV) med publikationslista
 3. Vidimerad kopia av doktorsexamensbevis
 4. Kopia av doktorsavhandling
 5. Kopior av relevanta publikationer (max 5)
 6. Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan ska skrivas på engelska (helst) eller svenska. Ansökan görs via vårt elektroniska rekryteringssystem innan fredagen den 31 mars kl. 23:59. Dokument som skickas elektroniskt måste vara i Word- eller PDF-format.

Ytterligare information
Utvärderingarna kommer att baseras på ansökan och på intervjuer. För mer information kontakta:

 • Prof. Nick Kamenos, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap / Umeå marina forskningscentrum, nick.kamenos@umu.se
 • Dr Heidi Burdett, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, heidi.burdett@umu.se
 • Dr Eric Capo, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, eric.capo@umu.se
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-418-23
Kontakt
 • Professor Nicholas Kamenos, 090-7867229
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-06
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb