Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) söker en doktorand i ekologi med inriktning mot marin mikrobiell ekologi och med fokus på effekter av syrebrist i kusten. Kandidaten kommer också att arbeta vid Umeå marina forskningscentrum. Anställningen beräknas börja i juli 2023, men startdatum är flexibelt. Sista ansökningsdag är 2023-03-31.

Projektbeskrivning
Ökad syrebrist i estuarier och kustområden har stor påverkan på ekosystemens funktion genom att minska föryngringsplatserna för fisk och genom att förändra de biogeokemiska flödena av kol, kväve och fosfor. Globalt sett har mängden syre i oceanerna minskat med 2,7% sedan 1960, och under de kommande 100 åren förväntas ytterligare minskningar att ske med upp till 7%. Målsättningen med detta projekt är att undersöka konsekvenser av syrebrist på mikrobiella processer och relaterade ekosystemtjänster i kusten. Vi kommer att studera hur syrebrist påverkar de biogeokemiska kretsloppen i kusten, med fokus på anaerob respiration och fotosyntes, samt hur detta påverkar födovävskontaminationen av neurotoxisk metylkvicksilver via bildning av metylkvicksilver.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

Den sökande ska ha godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå, liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng.

Kandidaten ska ha god kunskap i att kunna kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, vara kreativ, kunna ta egna initiativ, vara självständig och ha god social kompetens samt samarbetsförmåga. Vi söker en kandidat med relevant akademisk bakgrund i akvatisk mikrobiell ekologi eller motsvarande utbildning. Det är meriterande  att ha god kunskap i molekylär ekologi (t.ex. DNA extraktion, qPCR, metabarkodning, metagenomik och metatranskriptomik), bioinformatik och dataanalys.

Ansökan
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och ska innehålla:

  • Brev där den sökande beskriver sig själv i relation till ovan angivna krav och önskvärda kvalifikationer, en motivering till varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen och en kort beskrivning av forskningsintressen och idéer.
  • CV med akademiska kvalifikationer.
  • Publikationslista.
  • Elektronisk kopia av uppsats på avancerad nivå.
  • Vetenskapliga artiklar, betygscertifikat och annan dokumentation som stödjer den sökandes lämplighet för anställningen.
  • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Utvärderingen kommer att baseras på den sökandes ansökningsbrev, referenser, intervju och kvalitén på uppsatser och övriga publikationer. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till doktorandanställningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället. Sista ansökningsdag är 2023-03-31.

Kontakt och information
Dr Eric Capo kommer att vara huvudhandledare och professorerna Nicholas Kamenos och Agneta Andersson, biträdande handledare. Närmare upplysningar lämnas av Eric Capo, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), e-post eric.capo@umu.se

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav ca 30 är doktorander. https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/om-institutionen/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-06-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-357-23
Kontakt
  • Professor Agneta Andersson, 090-7869845
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-23
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb