Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Forskningsinriktning
Den pågående digitaliseringen av fastighetsbranschen, är av stort strategiskt intresse för både branschen i sig och på nationell nivå, då införandet av digital teknik, så som sensorbaserade system (Internet of Things, IoT) antas kunna både tillgodose krav på att öka energieffektiviteten och göra det möjligt för branschen att nå uppsatta klimatmål med att halvera energikonsumtionen till 2030. Implementationen av IoT har uppmärksammats stort hos praktiker, men inte fått lika stort genomslag i forskningen, särskilt inte ur ett organisatoriskt eller ledningsperspektiv. Denna doktorandtjänst är inriktad mot fastighetsbranschens digitala transformation och avser kartlägga och analysera vilka nya möjligheter, utmaningar, värden och praktiker som skapas genom införandet av IoT. Syftet är att kunna bidra med kunskap om hur organisationer medvetet och strategiskt använder ny digital teknik i kombination med existerande resurser för att förändra befintlig verksamhet och nå hållbarhetsmål.

Doktorandanställningen är knuten till MIT forskarskola där doktoranden tar en del av sina kurser och deltar i doktorandkonferenser vid andra universitet. Anställningen är även knuten till forskningsmiljön Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se) som finns vid institutionen för Informatik. Forskningen vid centrat genomförs till stora delar i samarbete med partners från näringsliv, forskningsinstitut och andra universitet och högskolor.

Om anställningen
Du kommer att bli anställd av och antagen som doktorand vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet. Anställningen löper under fyra år på heltid och innebär att du genomför dina doktorandstudier inom institutionens verksamhet med doktorsexamen som mål. Anställningen kan innehålla upp till 20% av andra aktiviteter (t.ex. undervisning). Lön utgår enligt fastställd stege för doktorandtjänst, och höjs i takt med studieframsteg. Tillträdesdag är hösten 2022 eller enligt överenskommelse. Placering är vid Umeå Universitet, institutionen för Informatik.

Behörighet
Sökande innehar en examen på avancerad nivå i informatik eller motsvarande. För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i informatik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom informatik om minst 90 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom informatik (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda även av den som på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer
Eftersom doktoranden förväntas genomföra studier och intervjuer i Sverige och samtidigt kommer att bli en del av en multikulturell institution är en viktig praktisk förmåga att kommunicera väl på både svenska och engelska. Vid urval bland behöriga sökande läggs stor vikt vid förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt den inskickade forskningsplanens kvalitet. I övrigt hänvisas till bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen(kap. 7) i högskoleförordningen.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla:
• Ett introduktionsbrev/personligt brev (1 sida)
• Ett utkast till forskningsplan och forskningsintresse (2 sidor)
• Curriculum Vitae (CV)
• Kopior av tidigare examensuppsats/-arbete (MSc/MA och/eller BSc/BA)
• Kopior av studiebetyg inklusive dokumentation av fullgjorda akademiska kurser och betyg
• Kopior av publicerad egen forskning (om sådan finnes)

Ansökan måste vara komplett för att den ska behandlas i rekryteringsprocessen. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi.

Institutionen för Informatik
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Digital teknik har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet på. I vår forskning studerar vi dessa förändringar och förändringsprocesser och vi studerar samspelet mellan människa och teknik för att förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Läs mer om vår forskningsmiljö på www.umu.se/informatik

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2026-08-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-998-22
Kontakt
  • Katrin Jonsson, 090-7869387
  • Ulrika H. Westergren, 090-7867467
  • Tina Lundmark, 090-7866438
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-06
Sista ansökningsdag 2022-08-31

Terug naar vacatures