Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Handelshögskolan, enheten för nationalekonomi söker dig som vill arbeta som lärare i nationalekonomi. Du har dokumenterad god erfarenhet av att undervisa i grundläggande nationalekonomi på universitetsnivå. Anställningen är ett 6 månaders vikariat med början 2021-08-01. Välkommen med din ansökan senast 2021-05-05.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning och utbildningsrelaterade uppgifter. Undervisningen avser främst utbildning på grundnivå och bedrivs på svenska och engelska, även undervisning på avancerad nivå kan förekomma. Undervisningen kan i vissa fall ske i digitala former. Den sökande förväntas ha kompetens för undervisning inom flera ämnesområden såsom mikro- och makroekonomi samt metodinriktade kurser. Även handledning av uppsatser kan komma att vara en del i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas också delta i övrigt institutionsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningens 4 kap. 4 § och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Ämnesinnehåll för det utlysta vikariatet som universitetslektor är nationalekonomi.

Bedömningsgrunder
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på grundnivå. Skickligheten skall vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i digitala former är önskvärd.

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, samt vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning inom ämnesområdet samt förmågan att överföra denna kunskap till undervisning. I detta sammanhang är det positivt om den vetenskapliga skickligheten relaterar till enhetens starka forskningsområden då dessa till viss del speglas i kursinnehåll och inriktning. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt kunskap om Handelshögskolans kvalitetssystem. Den som åberopar ”motsvarande” ska redogöra över vad som åberopas. Det är meriterande om sökanden kan utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket. Meriterande är även erfarenhet av undervisning i digitala former.

Vid likvärdiga kvalifikationer kommer könsfördelningen vid enheten att beaktas.

Behörighets- och bedömningsgrunder för universitetslektor återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar, här.

Ansökan
Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2021-05-05. Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här, och hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för nationalekonomi har ca 30 anställda. Vi bedriver forskning inom bland annat arbetsmarknad, offentlig ekonomi, miljö- och naturresursekonomi och ekonometri.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2022-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-546-21
Kontakt
  • Lars Persson, biträdande prefekt, 090-7865845, lars.persson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-15
Sista ansökningsdag 2021-05-05

Terug naar vacatures