Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation. Anställningen är på deltid 75 %, med start 2021-08-01 eller enligt överenskommelse, och gäller till och med 2022-07-31.

Beskrivning av arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning inom programmen för strategisk kommunikation samt medie- och kommunikationsvetenskap. I arbetet ingår föreläsningar, seminarier och workshops samt handledning. I arbetsuppgifterna ingår undervisningsrelaterad administration, kursplanering och utvecklingsarbete samt även kompetensutvecklingstid motsvarande 20 % av arbetstiden.

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå i medie- och kommunikationsvetenskap eller strategisk kommunikation eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för anställningen är: dokumenterade kunskaper om strategisk kommunikation samt erfarenhet av praktiskt yrkesarbete med strategisk kommunikation inom offentlig eller privat sektor. När det gäller den praktiska yrkeserfarenheten bedöms färdigheter av praktisk karaktär såsom erfarenhet från layout, design/formgivning, digital kommunikation, informationssökning och faktakontroll. Även erfarenhet av undervisning i strategisk kommunikation eller närliggande ämnen samt undervisningsrelaterad administration, kursplanering och utvecklingsarbete ingår i bedömningsgrunder.

Till övriga bedömningsgrunder hör erfarenhet av samarbete i lärarlag, samt den kompetens och lämplighet som i övrigt anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska fästas vid dokumenterade kunskaper om strategisk kommunikation samt erfarenhet av praktiskt yrkesarbete med strategisk kommunikation inom offentlig eller privat sektor. Stor vikt ska fästas vid praktiska färdigheter såsom layout, design/formgivning, digital kommunikation, informationssökning och faktakontroll. Vikt ska fästas vid erfarenhet av undervisning om strategisk kommunikation eller närliggande ämnen samt undervisningsrelaterad administration, kursplanering och utvecklingsarbete.

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska viss vikt fästas vid erfarenhet av samarbete i lärarlag, samt den kompetens och lämplighet som i övrigt anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Övrigt
Tillträde för anställningen är 2021-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kerstin Engström, 090-786 61 12 eller kerstin.engstrom@umu.se.

Ansökan
Ansökan ska göras senast 2021-05-12 via e-rekryteringssystemet Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Till din ansökan ska du bifoga personligt brev, meritförteckning, examensbevis och intyg, pedagogisk portfölj om du har en sådan; annars en beskrivning av din pedagogiska grundsyn på lärande och din dokumentation av övrig erfarenhet som åberopas i ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-525-21
Kontakt
  • Kerstin Engström, prefekt, 090-786 61 12
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-21
Sista ansökningsdag 2021-05-12

Terug naar vacatures