Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Vi söker en universitetslektor i matematisk statistik för en tillsvidareanställning. Sökande ska stärka vår forskningsverksamhet i området, vilket inkluderar biostatistik, icke-parametrisk statistik, rumslig statistik, och statistisk inlärning. Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

Bakgrund

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (www.icleab.se)och UMIT Research Lab (www.org.umu.se/umit). Vi vill med denna rekrytering förstärka vår utbildning och forskning inom matematisk statistik.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn förväntas stärka institutionens forskningsverksamhet inom matematisk statistik. Den sökande förväntas även delta i vår utbildning på grundnivå och avancerad nivå, vilket innefattar undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Även handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Om universitetslektorn inte kan undervisa på svenska vid anställningstillfället förväntas hen lära sig detta inom fem år från anställningens början.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnet för doktorsexamen ska vara matematisk statistik eller motsvarande ämnesområde. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.

En forskningsinriktning som passar institutionens forskningsområden är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vara avgörande och ges lika vikt. Därutöver ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övriga bedömningsgrunder

Det är meriterande om universitetslektorn kan undervisa på svenska.

Övrigt 

Anställningen är heltid från våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningen innehåller forsknings- och kompetensutvecklingstid motsvarande 50 % av heltid i tre år. Efter dessa tre år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Vid institutionen finns även möjlighet att ansöka om medfinansiering av doktorandtjänster.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 2. meritförteckning inklusive redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal samt för samverkan med det omgivande samhället
 3. publikationslista
 4. redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 5. redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 6. en forskningsplan (maximalt 3 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 7. vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 8. kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 9. två referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-05-31.

Mer information

For mer information, kontakta biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-485-21
Kontakt
 • Åke Brännström, 090-7867862
 • Peter Anton, 090-7866399
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-16
Sista ansökningsdag 2021-05-31

Terug naar vacatures