Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Anställningen som postdoktor är knuten till forskningsprojektet Gör klienters åsikter någon skillnad? En studie av nya former för brukarinflytande inom svensk socialpsykiatri genom exemplet brukarrevison (2020-01328) samt planeringsstödet Utmaningar och möjligheter för att etablera brukarinflytande. Att legitimera erfarenhetsbaserad kunskap som en resurs i socialpsykiatrin (2020-01297). Båda anslagen kommer från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad kompetens av forskning om psykiska funktionshinder är ett krav för anställningen. Erfarenhet av forskning om brukarerfarenhet och inflytande är meriterande.

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Sista ansökningsdag 2020-09-30.

Ansökan ska innehålla:

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 • Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering varför du söker anställningen
 • Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
 • Certifierad kopia av doktorsexamen
 • Publikationslista
 • Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan
 • Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter
 • Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner
 • Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan
  Kopia av examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskrave

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

What do you want to do ?New mail<button id="fonstretmailtocopyClipboard">Co</button><textarea id="fonstretmailtocopySelectTextClipboardArea"></textarea> What do you want to do ?New mail<button id="fonstretmailtocopyClipboard">Copy</button><textarea id="fonstretmailtocopySelectTextClipboardArea"></textarea>
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 201101 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1137-20
Kontakt
 • Lars Evertsson, 090-786 5543
 • Urban Markström, 786 5446
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-09-14
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb