Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) utlyser 1 doktorandanställning i genusvetenskap, inom ramen för Genusforskarskolan

Genusvetenskap är ett brett och tvärvetenskapligt profilerat kunskapsområde, där genus i vid bemärkelse studeras, ofta i relation till andra maktaspekter i en social eller kulturell förståelseram. Forskningen inom fältet har en spännvidd från humaniora och samhällsvetenskap till medicinska och tekniskt-naturvetenskapliga studier.

Avhandlingsprojekt i genusvetenskap kan vara såväl empiriskt som teoretiskt inriktade. Inom ramen för denna ansställning ges doktoranden stort utrymme att utveckla sitt eget forskningsprojekt.

Genusforskarskolan har sedan 2001 erbjudit samfinansierad forskarutbildning i samverkan med alla fakulteter vid Umeå universitet. En anställning som doktorand vid UCGS innebär ett aktivt deltagande i Genusforskarskolan, en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, där för närvarande ett trettiotal doktorander är verksamma.

Anställningen

En forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier (240 hp). Möjlighet till viss undervisning kan komma att erbjudas och anställningen kommer då att förlängas motsvarande undervisad tid. Närmare uppgifter om forskarutbildningen i genusvetenskap, inklusive dess allmänna studieplan, se här

Doktorandanställningen finansieras av UCGS. Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på campusområdet. Det förväntas ett aktivt deltagande vi UCGS aktiviteter och engagemang i verksamheten. Doktoranden kommer att antas vid Genusforskarskolan tillsammans med doktorander från andra ämnesområden.

Behörighet

De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng inom ämnet genusvetenskap eller magisterexamen i genusvetenskap på minst 60 hp.

Bedömning och bedömningsgrunder

Urval bland sökande till ledig plats inom utbildningen på forskarnivå ska göras med hänsyn till; deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat och kvalitén på inlämnad forskningsskiss. Följande bedömningsgrunder ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

  • Kommunikativ förmåga skriftligt och muntligt
  • Självständighet
  • Kritisk förmåga
  • Analytisk förmåga
  • Prestationer inom givna tidsramar

Ansökan

Ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. I systemet ska följande handlingar laddas upp:

1.      Forskningsskiss över det tänkta avhandlingsarbetet (max 5 sidor exklusive referenser)
2.      Personligt brev
3.      CV/meritförteckning
4.      Examensbevis
5.      Uppsatser/övriga publikationer
6.      Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
7.      Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Bifogade dokument ska vara i Word- eller pdf-format.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Om Umeå Centrum för Genusstudier

UCGS erbjuder utbildning i genusvetenskap på alla utbildningsnivåer, från grund- och avancerad nivå till forskarutbildning. Umeå centrum för genusstudier är en av de största genusmiljöerna i Sverige. Arbetsenheten är en levande och kreativ forskningsmiljö som främjar tvärsektoriella möten och vetenskapliga samarbeten där vi aktivt strävar efter att möta aktuella samhällsutmaningar via kunskapsutveckling och bildning. Vi är en samlande plats för genusvetenskap/genusforskning och utbildning med genusinriktning vid Umeå Universitet med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen.

För mer information om Umeå Centrum för Genusstudier; här

Mer information

För upplysningar om forskarutbildning i genusvetenskap och Genusforskarskolans verksamhet se denna länk eller kontakta studierektor Linda Sandberg, linda.sandberg@umu.se 090-786 69 40, eller UCGS föreståndare Britt-Inger Kiesu, britt-inger.keisu@umu.se, 090-786 59 64.

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Sista ansökningsdag är 2020-03-06.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-168-20
Kontakt
  • Linda Sandberg, studierektor, 090-786 69 40
  • Britt-Inger Keisu, föreståndare, 090-786 59 64
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-03-06

Terug naar vacatures