Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Utveckling av selektiva kemiska verktyg för att studera den funktionella rollen hos metacaspaser.

Vi söker en doktorand till ett doktorandprojekt med huvudfokus på design, organisk syntes och biologisk utvärdering av organiska molekyler som kan användas som kemiska verktyg för att studera och utröna funktionen hos metacaspaser i växter och protozoer. Arbetet kommer att ge värdefull information om hur metacaspaser fungerar hos olika arter. Det ger också en möjlighet att studera och potentiellt påverka virulensen som parasitiska protozoer, som trypanosoma och leishmania, har på däggdjur. Ansök senast 9 mars 2020.

Arbetsuppgifter
Målet är att utveckla biologiskt aktiva molekyler som kan användas som kemiska verktyg för att möta den ökade efterfrågan på grundforskning om metacaspaser (MC). Dessa enzymer finns hos alla livsformer, förutom djur, och molekyler som selektivt kan påverka olika metacaspaser kommer att medföra ny kunskap om dessa proteasers struktur och funktion. Att metacaspaser finns hos protozoer men inte hos människor, gör också enzymet attraktivt att utforska som biologisk måltavla för att utveckla nya anti-parasitiska läkemedel. Doktoranden kommer att designa och syntetisera molekyler som inhiberar eller underlättar funktionen hos metacaspaser. Två huvudsakliga approacher kommer att användas för design och syntes (i) baserat på kända tetrapeptidsubstrat och tillgängliga kristallstrukturer och (ii) utforskning av den aktivitetsbaserad testningen av kemiska bibliotek som tillhandahålls av Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) som just nu pågår för att upptäcka nya molekyler som påverkar funktionen hos metacaspaser. Projekt kommer att utföras i en forskargrupp som bedriver multidisciplinär forskning för att besvara läkemedelskemiska frågeställningar.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Du ska ha ett stort intresse för organisk kemi och läkemedelskemi och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Kompetens inom läkemedelskemi och organisk kemi är ett krav, liksom kurser och/eller erfarenhet från organisk syntes. Du ska vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet. Erfarenheter av proteinuttryck, biokemisk och biologisk testning, kristallografi och beräkningskemi är meriterande.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid övrigt godkänt deltidsarbete vid institutionen. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen, dina skäl att söka utbildningsplatsen, och dina kontaktuppgifter
  • CV, inklusive förteckning över kandidat- och/eller master-examensarbete och ev forskningspublikationer
  • Styrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • Elektronisk kopia av examensarbete (kandidat- och/eller master-examensarbete)
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 9 mars 2020. Närmare upplysningar lämnas av Professor Anna Linusson, tfn: 090-7866890, e-post: anna.linusson@umu.se.

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 50 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida https://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-174-20
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-03
Sista ansökningsdag 2020-03-09

Terug naar vacatures