Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Professor i pedagogik

Pedagogiska institutionen söker en professor i pedagogik med inriktning mot det didaktiska fältet för att bedriva forskning, undervisning och handledning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som professor i pedagogik, med inriktning mot det didaktiska fältet är att bedriva forskning, undervisning och handledning. Arbetsuppgifterna innebär även att leda och utveckla forskning och utbildning med inriktning mot institutionens breda uppdrag mot lärarutbildning. Detta kan exempelvis vara att initiera forskningsprojekt med inriktning mot lärarutbildning och aktivt verka för extern finansiering av institutionens forskning. Dessutom förväntas innehavaren hålla sig informerad om utvecklingen, inte bara inom det egna ämnesområdet utan även på ämnesområdet i stort, samt skapa kontakter med andra universitet och institutioner. Den framtida innehavaren förväntas bygga vidare på och vidareutveckla den lokala, nationella och internationella forskningen som pågår vid institutionen. Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, inom ämnet pedagogik eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser samarbete med studenter, den egna pedagogiska utvecklingen samt bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Pedagogisk skicklighet avser också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning med inriktning mot områden med särskild relevans för lärarutbildning.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination.

Härvid kommer även särskild vikt läggas vid erfarenhet av handledning vid forskarutbildning, kunskap om uppdragsutbildning och utbildning på avancerad nivå.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till tvärvetenskapligt samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang för att utveckla verksamheten.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om oss
Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället, Idrottspedagogik samt Specialpedagogik.

Mer om pedagogiska institutionen, https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/


 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1776-19
Kontakt
  • Prefekt Simon Wolming, simon.wolming@umu.se, 090-786 53 02
Facklig företrädare
  • ST, +46 90 786 54 31
  • SEKO, +46 90 786 52 96
  • ST, +46 90 786 54 31
Publicerat 2019-11-27
Sista ansökningsdag 2020-01-29

Terug naar vacatures