Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Universitetslektor i informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion

Institutionen för informatik söker 1-2 universitetslektorer i informatik, med inriktning mot människa-datorinteraktion, som aktivt kan bidra till och utveckla institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet inom detta område.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och designprocesser inom digital innovation och utveckling.

Undervisning avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen förväntas ansvara för kurser inom ovan nämnda områden, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. Huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen.

I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. I vissa forskningsprojekt ingår samarbete med företag och organisationer. I arbetsuppgifterna ingår det att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt bidra till institutionens strävan att finna synergier mellan institutionens forskningsområden avseende både utbildning och forskning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapligkompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i informatik.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet.
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering och utveckling.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom området människa-datorinteraktion. Därutöver kommer avseende fästas förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, förvärvad t.ex. genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Visad undervisningsskicklighet samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska. Vidare är erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervju och provföreläsning kommer att tillämpas under rekryteringsprocessen.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen ingår intervju och referenstagning även provföreläsning kan komma att bli aktuellt.

Institutionen för Informatik
Institutionen för informatik består av 45 medarbetare och bedriver forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och vardagsliv. I vår forskning adresseras områden såsom användarstudier, prototyping, digital fabrikation, artificiell intelligens, internet of things och materialitet. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. På grundnivå bedriver vi utbildning inom flera olika utbildningsprogram, exempelvis systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, digital medieproduktion och beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Vi erbjuder även masterprogram och utbildning på forskarnivå inom informatik. Läs mer om institutionen för informatik här: http://www.informatik.umu.se/

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1597-19
Kontakt
  • Prefekt Katrin Jonsson, katrin.jonsson@umu.se, 090-786 93 87
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-11-07
Sista ansökningsdag 2020-01-10

Terug naar vacatures