Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Kemiska institutionen söker en doktorand inom projektet mekanismer bakom autofagi. Ansök senast 2019-11-11.

Laboratoriet finns vid Kemiskt biologiskt centrum (www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/) som erbjuder en utmärkt infrastruktur, inkluderat avancerad utrustning och plattformar i en kreativ, inspirerande, internationell och höggradigt interaktiv miljö. Infrastrukturen inkluderar Proteinexpertisplattformen (PEP), Röntgenkristallografiplattformen, Proteomikplattformen, NMR (850-400 MHz), Cryo-EM och Biochemical Imaging Centre (confocal, FLIM, spinning disk, TIRF, STORM). De senaste forskningsgenombrotten från Umeå universitet inkluderar identifiering av de molekylära mekanismerna i det bakteriella CRISPR-Cas9-systemet som har tagits vidare till ett standardverktyg för genetisk manipulering.

Projektbeskrivning
Autofagi är en evolutionärt konserverad självätandeprocess, huvudsakligen för att eliminera eller återvinna dysfunktionella cellulära organeller eller oanvändbara proteiner. Autofagi spelar en viktig roll inom fysiologi, inklusive utveckling och åldrande, och har associerats med olika mänskliga sjukdomar, såsom cancer neurodegeneration, hjärthypertrofi och infektion. Modulering av autofagi ingår i behandling av sjukdomar såsom neurodegenerering och cancer. Trots omfattande forskning är modellerna för autofagosombildning och autofagireglering ännu inte fastställda. Vårt laboratorium har belyst grundläggande mekanismer som ligger till grund för autofagosombildning och nya mekanismer för autofagireglering (eLife 2017, Angew Chem 2017, Nat Chem Biol 2019).

Vi kommer att kombinera cellbiologiska, biokemiska, nya kemiska och kemo-optogenetiska metoder för att förstå mekanismen för för autofagisk membranmorfogenes och bakteriell interaktion med värd autofagi. Doktoranden kommer att fokusera på cellmikroskopi, western blotting, knock-out/down, analys av cellulära fenotyper, proteinuttryck och rening av proteiner samt biokemisk och strukturell karaktärisering. Projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet är tvärvetenskapligt med starka samarbeten mellan olika vetenskapliga discipliner.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Erfarenhet av cellmikroskopi, western blotting, molekylär kloning, siRNA, CRISPR-Cas och/eller proteinuttryck och proteinrening är starkt meriterande.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla följande: 

  • CV
  • Ett personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering om varför du söker anställningen (max 2 sidor)
  • Kopior av examensbevis eller motsvarande inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser samt erhållna betyg
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2019-11-11. För mer information är du välkommen att kontakta professor Yaowen Wu, e-post: yaowen.wu@umu.se Hemsida: https://www.biostruct.umu.se/principal-investigators/yaowen-wu/

Om oss
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. www.umu.se/kemiska-institutionen. För mer information om forskarutbildning i kemi, se: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1301-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-11-11

Terug naar vacatures