Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i arkeologi med inriktning mot isotopbaserade dietstudier. Anställningen omfattar två år (100%). 

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva isotopbaserade dietstudier på material främst från Ukraina, Nordvästra Europa och Centraleuropa. Forskningen utförs i samarbete med professor Malcolm Lillie och du kommer att tillhöra det Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Utöver forskning ingår i arbetsuppgifterna att bidra till utvecklingen av ämnets forskningsmiljö genom att aktivt delta i arkeologiämnets forskningsseminarium och andra forskningsaktiviteter. Vissa forskningsrelaterade administrativa uppgifter kan ingå. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen i isotopbaserade dietstudier eller motsvarande. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten  inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska kunna visa djupgående förståelse av faktorer som påverkar isotopsignaler vid rekonstruktion av diet, djupgående förståelse och erfarenhet av statistisk modellering gällande miljöfaktorer (såsom t.ex. fuktförekomst) och deras påverkan på tolkningen av isotopsignaler vid dietstudier, erfarenhet av behandling av benkollagen för kol- och kväveanalys samt breda kunskaper om statistisk analys (särskilt i R) ifråga om källpartitioneringsmodeller, multi-level regressionsmodeller, klassifikation och prediktion. 

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, liksom god förmåga att samarbeta utgör också krav för anställning. 

Önskvärda kvalifikationer
En bred förståelse för europeiska områden såsom Nordvästra Europa, Centraleuropa och Ukraina i en förhistorisk kontext är meriterande liksom förmåga att lösa problem som uppstår under loppet av analysprocesser och förmåga att utföra kemisk provförbehandling och extraktion av benkollagen inför 14C-analys. 

Erfarenhet av att skriva mjukvarupaket för isotopbaserade dietstudier, erfarenhet av att använda OxCal bayesiansk modellering, erfarenhet av fältarbete i samband med arkeologisk utgrävning och/eller miljöövervakning anses också som meriterande. 

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering. 

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla följande dokument: 

(1) Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen och kortfattat förklarar hur han eller hon uppfyller  behörighetskraven och de meriterande kvalifikationerna (1-3 s)
(2) Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
(3) Publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
(4) Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 15 februari 2019. 

Övriga upplysningar
Postdoktoranställningen är på 100% i två år med tillträde 1 juni 2019 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen. 

I arkeologiämnet finns för närvarande fler manliga än kvinnliga lärare och forskare, och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Malcolm Lillie (malcolm.lillie@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ).

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-90-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Malcolm Lillie, professor, malcolm.lillie@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-01-17
Sista ansökningsdag 2019-02-15

Terug naar vacatures