Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet har mer än 70 anställda, och en miljö med ca 15 aktiva doktorander. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom flera profilområden.

Doktorand i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet, utlyser en anställning som doktorand inom ramen för det av FORTE finansierade forskningsprogrammet Studier av socialtjänstens interventioner för alkohol- och narkotikaproblem och hälsoeffekter (STANCE). Forskningsprogrammets övergripande syfte är att studera hälsoutfall för personer som är beroende av alkohol och narkotika.

Doktorandprojektet kommer att ha en särskild inriktning mot hälsoproblem bland äldre med alkohol- och narkotikaproblem varför projektet kommer att genomföras i samarbete med Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). Doktorandprojektet bygger i huvudsak på kvantitativa registerdata.

Vi välkomnar sökanden med utbildningsbakgrund i socialt arbete, men även näraliggande discipliner. Erfarenhet av att arbeta med svensk registerdata samt longitudinell analys är meriterande.

Tillträdesdag: 2018-10-01 eller enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag 2018-08-20.

Behörighetskrav och bedömningskriterier

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Den särskilda behörighet som krävs för att antas till utbildning på forskarnivå i socialt arbete är att den sökande har socionomexamen motsvarande 210 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i socialt arbete. Examen inom näraliggande discipliner med fördjupande inriktning, motsvarande minst 15 högskolepoäng, relevant för socialt arbete kan också motsvara kraven för särskild behörighet.

För den aktuella anställningen krävs därutöver god analytisk förmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av att arbeta med svensk registerdata samt longitudinell analys av mikrodata med hjälp av STATA eller R. Bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs urval med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalet baseras på bedömningsgrunderna personlig lämplighet, studieresultat samt dokumenterad erfarenhet av meriteringsgrundande kvalifikationer. Anställningsintervjuer genomförs av ett urval sökande.

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 • CV/Meritförteckning.
 • Kopior av betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven.
 • Ett personligt brev med redogörelse för varför du är intresserad av forskarutbildningen – särskilt inriktningen mot äldre personer med alkohol- och narkotikaproblem – samt varför du ser dig som lämplig för tjänsten.
 • Kopior på uppsats/examensarbeten och andra vetenskapliga publikationer som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete. Om examensarbetet är skrivet på svenska vill vi även se ett prov på din förmåga att uttrycka dig skriftligen på engelska (exempelvis genom ett individuellt PM från din universitetsutbildning).
 • Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Övriga upplysningar

En forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Möjlighet till viss undervisning kan komma att erbjudas; anställningen förlängs då motsvarande undervisad tid.

Frågor och närmare upplysningar om inriktningen på anställningen som doktorand lämnas av docent Mojgan Padyab, mojgan.padyab@umu.se

Anställningen omfattar heltid.

Allmänna upplysningar om forskarutbildningen kan lämnas av forskarutbildningsansvarig vid institutionen, Petra Ahnlund,  petra ahnlund@umu.se. För mer information om institutionens forskningsprofiler och övriga verksamhet hänvisas till vår hemsida: www.umu.se/socw. Du kan läsa mer om vad det innebär att vara doktorand på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida: www.samfak.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1149-18
Kontakt
 • Lars Evertsson, 090-786 5543
 • Mojgan Padyab, 090-7866249
 • Anna-Lena Perdahl, 090-786 7106
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-13
Sista ansökningsdag 2018-08-20

Terug naar vacatures